Thursday, November 20, 2014

Öka konkurrenskraften med effektivare energianvändning

Energy efficiency is a critical tool to relieve pressure on energy supply and it can also mitigate in part the competitive impacts of price disparities between regions.

SÃ¥ skriver IEA i sammanfattningen till sin senaste översikt över världens energisituation, WEO 2014. Detta gjordes ocksÃ¥ klart i en studie frÃ¥n eceee tidigare där man slog fast attt konkurrenskraften sitter i kostnaden och inte i energipriset. Det effektiva företaget använder mindre energi och kan därför tÃ¥la högre priser utan att förlora i kostnadsjämförelser med sina ineffektiva konkurrenter. 

I WEO 2014 ger IEA ett exempel i sammanfattningen till kapitel 8 där man noterar Europas industri genom effektivisering lyckat bättre än amerikansk trots en prisnackdel på upp till 35%.

Öka konkurrenskraften med effektivare energianvändning

Energy efficiency is a critical tool to relieve pressure on energy supply and it can also mitigate in part the competitive impacts of price disparities between regions.

SÃ¥ skriver IEA i sammanfattningen till sin senaste översikt över världens energisituation, WEO 2014. Detta gjordes ocksÃ¥ klart i en studie frÃ¥n eceee tidigare där man slog fast attt konkurrenskraften sitter i kostnaden och inte i energipriset. Det effektiva företaget använder mindre energi och kan därför tÃ¥la högre priser utan att förlora i kostnadsjämförelser med sina ineffektiva konkurrenter. 

I WEO 2014 ger IEA ett exempel i sammanfattningen till kapitel 8 där man noterar Europas industri genom effektivisering lyckat bättre än amerikansk trots en prisnackdel på upp till 35%.

Läs mer

Månadsindelade arkiv