Wednesday, October 28, 2015

Paradmisstag i energikommissionens hearing

Energikommissionens seminarier är väldig spännande och instruktiva och i allmänhet täcker de flera olika infallsvinklar på de problem och lösningar som kan finnas. Det senaste handlar om hur väl energimarknader fungerar och hur väl de kan fungera med ett framtida system vars tekniska utformning kan komma att se radikalt annorlunda ut.

Inte oväntat så hade man ett antal nationalekonomer som sjöng marknadernas lov i olika tonarter men i vissa avseenden tappade de fokus ordentligt. En av dem hävdade att de tyska insatserna för vind och sol inte hade behövts och att det varit en stor snedvridning av marknaden. Ungefär som om dessa tekniker bara legat där och varit tillgängliga utan att marknaden fått möjlighet att lära sig och utveckla teknik och sänka kostnader. Ett riktigt paradmisstag!

Energiministern ställde lyckligtvis den relevanta frågan om man idag skulle haft den mängd förnybar energi i världen som man har om det inte hade funnits stödsystem som byggt upp volymen. De berörda ekonomerna retirerade under något oordnade former! smile

I debatten deltog lyckligtvis också andra personer som på olika sätt kunde sätta ett mera holistiskt perspektiv på ämnet och visa hur en utvecklingskedja kunde byggas upp.

Paradmisstag i energikommissionens hearing

Energikommissionens seminarier är väldig spännande och instruktiva och i allmänhet täcker de flera olika infallsvinklar på de problem och lösningar som kan finnas. Det senaste handlar om hur väl energimarknader fungerar och hur väl de kan fungera med ett framtida system vars tekniska utformning kan komma att se radikalt annorlunda ut.

Inte oväntat så hade man ett antal nationalekonomer som sjöng marknadernas lov i olika tonarter men i vissa avseenden tappade de fokus ordentligt. En av dem hävdade att de tyska insatserna för vind och sol inte hade behövts och att det varit en stor snedvridning av marknaden. Ungefär som om dessa tekniker bara legat där och varit tillgängliga utan att marknaden fått möjlighet att lära sig och utveckla teknik och sänka kostnader. Ett riktigt paradmisstag!

Energiministern ställde lyckligtvis den relevanta frågan om man idag skulle haft den mängd förnybar energi i världen som man har om det inte hade funnits stödsystem som byggt upp volymen. De berörda ekonomerna retirerade under något oordnade former! smile

I debatten deltog lyckligtvis också andra personer som på olika sätt kunde sätta ett mera holistiskt perspektiv på ämnet och visa hur en utvecklingskedja kunde byggas upp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv