Friday, November 06, 2015

Piketty och klimatet

Thomas Piketty är ju mest känd för sin granskning av förmögenhets- och inkomstfördelningen i världen redovisat i boken “Kapitalet i det tjugoförsta århundradet”. Nu har han med sina kollegor också tittat på hur utsläppen av växthusgaser fördelas och det blir mycket intressant. Vilket redovisas i en artikel i Politism.

Enligt deras beräkningar släpper den rikaste procenten i USA, det vill säga drygt tre miljoner människor, ut i genomsnitt 318 ton koldioxid per person och år. Luxemburgs rikaste släpper ut 286 ton per person och år och även eliterna i Singapore, Saudiarabien och Kanada släpper ut mer än 200 ton var varje år.

Världsgenomsnittet ligger på 6 ton per person.

Analysen har lett in dem på funderingar om att kostnaderna för att minska utsläppen och förebygga deras konsekvenser inte behöver fördelas mellan länder i första hand utan mellan inkomstgrupper i de olika länderna. Det finns nämligen högnivåutsläppare runt om i världen, även i de länder som genomsnittligt inte släpper ut så mycket.

De har skisserat en sådan fördelning i tabellen nedan.

Deras rapport och en sammanfattning på engelska.

image

Piketty och klimatet

Thomas Piketty är ju mest känd för sin granskning av förmögenhets- och inkomstfördelningen i världen redovisat i boken “Kapitalet i det tjugoförsta århundradet”. Nu har han med sina kollegor också tittat på hur utsläppen av växthusgaser fördelas och det blir mycket intressant. Vilket redovisas i en artikel i Politism.

Enligt deras beräkningar släpper den rikaste procenten i USA, det vill säga drygt tre miljoner människor, ut i genomsnitt 318 ton koldioxid per person och år. Luxemburgs rikaste släpper ut 286 ton per person och år och även eliterna i Singapore, Saudiarabien och Kanada släpper ut mer än 200 ton var varje år.

Världsgenomsnittet ligger på 6 ton per person.

Analysen har lett in dem på funderingar om att kostnaderna för att minska utsläppen och förebygga deras konsekvenser inte behöver fördelas mellan länder i första hand utan mellan inkomstgrupper i de olika länderna. Det finns nämligen högnivåutsläppare runt om i världen, även i de länder som genomsnittligt inte släpper ut så mycket.

De har skisserat en sådan fördelning i tabellen nedan.

Deras rapport och en sammanfattning på engelska.

Läs mer

Månadsindelade arkiv