Friday, January 12, 2018

Rätt eller lätt?

Det är slÃ¥ende hur mÃ¥nga av de överväganden som gjorts om hur man skall skapa förutsättningar för energieffektivisering och förnybar energi har lagt stor omsorg om hur det skall bli “rättvist”. IfrÃ¥ga om beskattning, ekonomiska incitament, kostnadseffektvitet och andra nyckelord som gäller ekonomiska aspekter pÃ¥ hur människor väljer och agerar. Det skall bli rättvist (för alla berörda). Tanke tycks vara att om det bara är ekonomiskt “rätt” sÃ¥ kommer det att utlösa en lavin av Ã¥tgärder.

Men Povel Ramel skrev en gÃ¥ng att “Rätt skall inte alltid vara sÃ¥ förb-t rätt”. Man kanske borde ägnat mera tanke Ã¥t att det skall vara lätt!

Ny Teknik kommenterar en situation där någon försökt installera sol-el och funnit att det inte är lätt. Nej inte där heller och inte energieffektvisering. Det är inte (tekniskt) svårt - bara komplicerat! Att få alla bitar på plats i rätt ordning vid rätt tillfälle.

Kan det vara dags för myndigheter (och andra) att se till att omställningen görs LÄTTARE och inte bara (ekonomiskt) rättvis?

Rätt eller lätt?

Det är slÃ¥ende hur mÃ¥nga av de överväganden som gjorts om hur man skall skapa förutsättningar för energieffektivisering och förnybar energi har lagt stor omsorg om hur det skall bli “rättvist”. IfrÃ¥ga om beskattning, ekonomiska incitament, kostnadseffektvitet och andra nyckelord som gäller ekonomiska aspekter pÃ¥ hur människor väljer och agerar. Det skall bli rättvist (för alla berörda). Tanke tycks vara att om det bara är ekonomiskt “rätt” sÃ¥ kommer det att utlösa en lavin av Ã¥tgärder.

Men Povel Ramel skrev en gÃ¥ng att “Rätt skall inte alltid vara sÃ¥ förb-t rätt”. Man kanske borde ägnat mera tanke Ã¥t att det skall vara lätt!

Ny Teknik kommenterar en situation där någon försökt installera sol-el och funnit att det inte är lätt. Nej inte där heller och inte energieffektvisering. Det är inte (tekniskt) svårt - bara komplicerat! Att få alla bitar på plats i rätt ordning vid rätt tillfälle.

Kan det vara dags för myndigheter (och andra) att se till att omställningen görs LÄTTARE och inte bara (ekonomiskt) rättvis?

Läs mer

Månadsindelade arkiv