Friday, March 27, 2015

Redundans eller krigsdans?

Den nya organisation som Juncker införde i kommissionen med viceordföranden som “team-leaders” leder nästan med naturnödvändighet till smärre kollisioner vad gäller ansvaret. Inte minst när det gäller energi. Vi har bÃ¥de kommissionären och vicepresidenten Å efčovič och “den vanlige” kommissionären Cañete. European Voice undrar över om det innebär maktkamp, men konstaterar ocksÃ¥ att de bÃ¥da har personligheter som gör att de inte är lagda Ã¥t maktkamper.

Hittills har de bÃ¥da bekänt sig till “efficiency first” även om deras tolkningar därav fortfarande är lite dunkla. Det verkar mera luta Ã¥t redundans än krigsdans.

Redundans eller krigsdans?

Den nya organisation som Juncker införde i kommissionen med viceordföranden som “team-leaders” leder nästan med naturnödvändighet till smärre kollisioner vad gäller ansvaret. Inte minst när det gäller energi. Vi har bÃ¥de kommissionären och vicepresidenten Å efčovič och “den vanlige” kommissionären Cañete. European Voice undrar över om det innebär maktkamp, men konstaterar ocksÃ¥ att de bÃ¥da har personligheter som gör att de inte är lagda Ã¥t maktkamper.

Hittills har de bÃ¥da bekänt sig till “efficiency first” även om deras tolkningar därav fortfarande är lite dunkla. Det verkar mera luta Ã¥t redundans än krigsdans.

Läs mer

Månadsindelade arkiv