Wednesday, June 22, 2016

Renoveringstakten blir en nyckelfråga

Det pÃ¥gÃ¥r ett febrilt arbete inom EU för att skapa det nya ramverk som kallas “Energiunionen” och om vilken det sagts pÃ¥ förhand skall innebära ett “grundligt nytänkande” vad gäller energieffektivisering. Man har bland annat lagt ytterligare tryck pÃ¥ behovet av renovering av existerande byggnader och att renoveringstakten mÃ¥ste öka. Bara man inte i sammanhanget glömmer “renoveringsdjupet” det vill säga att en renovering ocksÃ¥ mÃ¥ste ha kvalitet och innebära rejäla förändringar i prestanda.

I arbetet med energiunionen har man nu ocksÃ¥ sagt att ACER som är samarbetsorganet för regleringsmyndigheter i Europa skall fÃ¥ en central roll som övervakare av energiunionen. Det kan vara bra men dÃ¥ mÃ¥ste även den organisationen ses över eftersom det ocksÃ¥ sagts att energieffektvisering skall utgöra “det första bränslet”. ACER har knappast den kompetens som behövs utan är fokuserad pÃ¥ tillförsel av främst el och gas.

Från svensk sida medverkar energimarknadsinspektionen i ACERs arbete. Och eftersom effektivisering finns utspritt på ett antal olika myndigheter accentueras närmast behovet av en nationell samordning också inom Sverige.

Renoveringstakten blir en nyckelfråga

Det pÃ¥gÃ¥r ett febrilt arbete inom EU för att skapa det nya ramverk som kallas “Energiunionen” och om vilken det sagts pÃ¥ förhand skall innebära ett “grundligt nytänkande” vad gäller energieffektivisering. Man har bland annat lagt ytterligare tryck pÃ¥ behovet av renovering av existerande byggnader och att renoveringstakten mÃ¥ste öka. Bara man inte i sammanhanget glömmer “renoveringsdjupet” det vill säga att en renovering ocksÃ¥ mÃ¥ste ha kvalitet och innebära rejäla förändringar i prestanda.

I arbetet med energiunionen har man nu ocksÃ¥ sagt att ACER som är samarbetsorganet för regleringsmyndigheter i Europa skall fÃ¥ en central roll som övervakare av energiunionen. Det kan vara bra men dÃ¥ mÃ¥ste även den organisationen ses över eftersom det ocksÃ¥ sagts att energieffektvisering skall utgöra “det första bränslet”. ACER har knappast den kompetens som behövs utan är fokuserad pÃ¥ tillförsel av främst el och gas.

Från svensk sida medverkar energimarknadsinspektionen i ACERs arbete. Och eftersom effektivisering finns utspritt på ett antal olika myndigheter accentueras närmast behovet av en nationell samordning också inom Sverige.

Läs mer

Månadsindelade arkiv