Friday, August 19, 2016

Storindustrins diskreta tjusning (2)

Näringslivet i min barndoms Malmö dominerades av storindustri - Varv (Kockums), Textil (Mab och Mya, Strumpfabriken) och Livsmedel (Mazetti, Malaco, PÃ¥gens). Vi visste alla att om nÃ¥gon av dessa jättar skulle försvinna sÃ¥ skulle staden ocksÃ¥ göra det. När de började svikta försökte man attrahera nya giganter och man hittade SAAB. Nu nÃ¥gra decennier senare är de alla borta men staden blomstrar. “Malmös näringsliv bestÃ¥r till stor del av smÃ¥ och medelstora företag” säger man hos Malmöbusiness.

FrÃ¥gan är om Malmö är allt igenom unikt (med undantag för MFF förstÃ¥s wink) eller om vi kan lära nÃ¥got som är generellt giltigt för ett land och en ekonomi som vill hänga med i utvecklingen och forma en framtid? FrÃ¥gan tränger sig pÃ¥ när man tar del av den diskurs som hela tiden vill prioritera vissa energilösningar av “omsorg” om de traditionella näringarna? Kanske har tyskarna en bättre modell?

Storindustrins diskreta tjusning (2)

Näringslivet i min barndoms Malmö dominerades av storindustri - Varv (Kockums), Textil (Mab och Mya, Strumpfabriken) och Livsmedel (Mazetti, Malaco, PÃ¥gens). Vi visste alla att om nÃ¥gon av dessa jättar skulle försvinna sÃ¥ skulle staden ocksÃ¥ göra det. När de började svikta försökte man attrahera nya giganter och man hittade SAAB. Nu nÃ¥gra decennier senare är de alla borta men staden blomstrar. “Malmös näringsliv bestÃ¥r till stor del av smÃ¥ och medelstora företag” säger man hos Malmöbusiness.

FrÃ¥gan är om Malmö är allt igenom unikt (med undantag för MFF förstÃ¥s wink) eller om vi kan lära nÃ¥got som är generellt giltigt för ett land och en ekonomi som vill hänga med i utvecklingen och forma en framtid? FrÃ¥gan tränger sig pÃ¥ när man tar del av den diskurs som hela tiden vill prioritera vissa energilösningar av “omsorg” om de traditionella näringarna? Kanske har tyskarna en bättre modell?

Läs mer

Månadsindelade arkiv