Wednesday, January 08, 2014

Striden om klimatet

...är på väg att återupptas igen efter lite helgledigt. Vi kommer att märka det vid nästa kontrollstation i slutet av januari när EU-kommissionen skall presentera ett utkast till vilka mål som skal sättas upp för 2030.

Det finns ett utkast i parlamentet där man talar om ett mÃ¥nfacetterat upplägg med mÃ¥lsättningar för utsläpp av växthusgaser, för förnybar energi och effektvisering. Det är intressant att detta utkast skrivits av en rapportör som tillhör kristdemokraterna (i Belgien) och att det finns en “skuggrapportör” som tycker tvärtemot. Skuggrapportören tillhör ocksÃ¥ kristdemokraterna (men i Tyskland)!

Energiministrarna i åtta länder har dessutom skrivit ett brev till kommissionen där de stödjer målet för förnybar energi, men slirar lite på effektiviseringen. Den nämns men i förbigående som en bra åtgärd. Det kan man ju tycka eftersom den är billigast.

Det är notabelt att tre tungviktarländer hör till undertecknarna av brevet, Tyskland, Frankrike och Italien. Så det är nog upplagt för både fight och helgardering när det gäller utfallet senare under året.

Och Sverige då? Men snälla nån inte behöver vi några sådana komplicerade mål. Vi har ju (national-)ekonomer som VET att alla beslut som skall tas är rationella och väl kalkylerade. Så här säger dessa:

Konjunkturinstitutets tidigare analyser visar att förnybarhetsmålet och energieffektiviseringsmålet fördyrar klimatpolitiken.

I andra länder där man är mera bakom flötet och allmänt småvimsiga där kan man behöva lite mera vägledning. Så därför har naturligtvis inte heller någon svensk ministers penna vidrört det förskräckliga brevet.

Striden om klimatet

...är på väg att återupptas igen efter lite helgledigt. Vi kommer att märka det vid nästa kontrollstation i slutet av januari när EU-kommissionen skall presentera ett utkast till vilka mål som skal sättas upp för 2030.

Det finns ett utkast i parlamentet där man talar om ett mÃ¥nfacetterat upplägg med mÃ¥lsättningar för utsläpp av växthusgaser, för förnybar energi och effektvisering. Det är intressant att detta utkast skrivits av en rapportör som tillhör kristdemokraterna (i Belgien) och att det finns en “skuggrapportör” som tycker tvärtemot. Skuggrapportören tillhör ocksÃ¥ kristdemokraterna (men i Tyskland)!

Energiministrarna i åtta länder har dessutom skrivit ett brev till kommissionen där de stödjer målet för förnybar energi, men slirar lite på effektiviseringen. Den nämns men i förbigående som en bra åtgärd. Det kan man ju tycka eftersom den är billigast.

Det är notabelt att tre tungviktarländer hör till undertecknarna av brevet, Tyskland, Frankrike och Italien. Så det är nog upplagt för både fight och helgardering när det gäller utfallet senare under året.

Och Sverige då? Men snälla nån inte behöver vi några sådana komplicerade mål. Vi har ju (national-)ekonomer som VET att alla beslut som skall tas är rationella och väl kalkylerade. Så här säger dessa:

Konjunkturinstitutets tidigare analyser visar att förnybarhetsmålet och energieffektiviseringsmålet fördyrar klimatpolitiken.

I andra länder där man är mera bakom flötet och allmänt småvimsiga där kan man behöva lite mera vägledning. Så därför har naturligtvis inte heller någon svensk ministers penna vidrört det förskräckliga brevet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv