Friday, January 31, 2014

Tiger hälsan?

Var plåga har sitt skri men hälsan tiger still, säger ordspråket. Gäller det även i industrin när man diskuterar “bördan” av höga energipriser? Man kan fundera över det när “industrin” runt om i Europa oroar sig och drar igång kampanjer med hänvisning till att gaspriserna i USA är lägre än här.

I kampanjen heter det att pappersindustrins energianvändning är till 40% naturgas. OK men hur stor del av produktionskostnaden svarar energin för? Vi får en mera nyanserad bild från en EU rapport (se bild nedan) som visar mycket stor spridning mellan branscher och mellan delar av branscher men också mellan företag inom samma del. Medelvärdet i alla delbranscher är påtagligt lågt.

Så vissa har säkert problem och är därmed tongivande (röststarka?). EU-rapporten noterar också att energieffektiviteten och därmed konkurrenskraften är högre i Europa så är det kanske många företag som inte hörs så mycket men som dras med i kampanjerna?

image
Ur EU-studie Energy prices and costs report (Förklaring till industrikoderna finns i texten)

Tiger hälsan?

Var plåga har sitt skri men hälsan tiger still, säger ordspråket. Gäller det även i industrin när man diskuterar “bördan” av höga energipriser? Man kan fundera över det när “industrin” runt om i Europa oroar sig och drar igång kampanjer med hänvisning till att gaspriserna i USA är lägre än här.

I kampanjen heter det att pappersindustrins energianvändning är till 40% naturgas. OK men hur stor del av produktionskostnaden svarar energin för? Vi får en mera nyanserad bild från en EU rapport (se bild nedan) som visar mycket stor spridning mellan branscher och mellan delar av branscher men också mellan företag inom samma del. Medelvärdet i alla delbranscher är påtagligt lågt.

Så vissa har säkert problem och är därmed tongivande (röststarka?). EU-rapporten noterar också att energieffektiviteten och därmed konkurrenskraften är högre i Europa så är det kanske många företag som inte hörs så mycket men som dras med i kampanjerna?

Läs mer

Månadsindelade arkiv