Thursday, September 07, 2017

Tillbaka till framtiden?

För några decennier sedan så var många energiföretag på gång att omvärdera sin marknadsroll. Man började intressera sig för det som kallades DSM (Demand Side Management) och det faktum att kunderna inte var så intresserade av energin i sig själv utan den tjänst man fick av energi i form av kraft, ljus och värme. I Sverige startade Vattenfall sitt “Uppdrag 2000” och började forma en ny affärsstrategi. Man siktade på att leverera tjänster till kunderna så att de fick mer valuta för pengarna.

Sedan kom avregleringen! Det blev tvärstopp! Nu skulle man renodla och bara leverera energi. Kunderna fick klara sig själva bäst de kunde. Man förmodade att marknaden (i sin oändliga vishet) skulle fixa effektviseringen med automatik. Kunderna var väl (antogs det) måna om sin egen plånbok och agerande för att maximera sin vinst. Möjligen skulle samhället kunna klara det faktum att kunden inte riktigt visste vad som skulle göras och tillhandahålla nödvändig information genom rådgivning.

Marknadsromantiken blommade! Och vi ser resultatet - effektviseringen blev inlåst på rummet.

Men det börjar röra på sig igen. Av många skäl. Ett är att energiföretagen börjar se sig trängda när tekniken börjar erbjuda att kunderna blir sina egna energiproducenter, när IT-utvecklingen (åtminstone i viss omfattning) erbjuder information och tjänster som gör att kunderna finner effektiviseringsmöjligheter, och när hushållen finner att det faktiskt är billigt att minska sin energianvändning. LED-lamporna är ett lysande (!) exempel.

Eurelectric har i sina senaste funderingar i stor utsträckning börjat återvända till det som Vattenfall började för 20 år sedan! Deras “Home of the Future” studie målar upp ett scenario som tydligt visar att deras framtid ligger i service-leverans snarare än (enbart) energi. Om kunden förr köpte 100% energi så kan de ersätta 65% med effektvisering och 25% med egen produktion. Kvar finns 10% att köpa från energiföretaget (se bild nedan). Alltså dags att tänka om! Och det har de fäst på pränt i ett manifest:

Change mindset, embrace the future and transform the present to lead the energy transition in the years to come

Välkomna tillbaka till framtiden!

image

Tillbaka till framtiden?

För några decennier sedan så var många energiföretag på gång att omvärdera sin marknadsroll. Man började intressera sig för det som kallades DSM (Demand Side Management) och det faktum att kunderna inte var så intresserade av energin i sig själv utan den tjänst man fick av energi i form av kraft, ljus och värme. I Sverige startade Vattenfall sitt “Uppdrag 2000” och började forma en ny affärsstrategi. Man siktade på att leverera tjänster till kunderna så att de fick mer valuta för pengarna.

Sedan kom avregleringen! Det blev tvärstopp! Nu skulle man renodla och bara leverera energi. Kunderna fick klara sig själva bäst de kunde. Man förmodade att marknaden (i sin oändliga vishet) skulle fixa effektviseringen med automatik. Kunderna var väl (antogs det) måna om sin egen plånbok och agerande för att maximera sin vinst. Möjligen skulle samhället kunna klara det faktum att kunden inte riktigt visste vad som skulle göras och tillhandahålla nödvändig information genom rådgivning.

Marknadsromantiken blommade! Och vi ser resultatet - effektviseringen blev inlåst på rummet.

Men det börjar röra på sig igen. Av många skäl. Ett är att energiföretagen börjar se sig trängda när tekniken börjar erbjuda att kunderna blir sina egna energiproducenter, när IT-utvecklingen (åtminstone i viss omfattning) erbjuder information och tjänster som gör att kunderna finner effektiviseringsmöjligheter, och när hushållen finner att det faktiskt är billigt att minska sin energianvändning. LED-lamporna är ett lysande (!) exempel.

Eurelectric har i sina senaste funderingar i stor utsträckning börjat återvända till det som Vattenfall började för 20 år sedan! Deras “Home of the Future” studie målar upp ett scenario som tydligt visar att deras framtid ligger i service-leverans snarare än (enbart) energi. Om kunden förr köpte 100% energi så kan de ersätta 65% med effektvisering och 25% med egen produktion. Kvar finns 10% att köpa från energiföretaget (se bild nedan). Alltså dags att tänka om! Och det har de fäst på pränt i ett manifest:

Change mindset, embrace the future and transform the present to lead the energy transition in the years to come

Välkomna tillbaka till framtiden!

Läs mer

Månadsindelade arkiv