Tuesday, October 27, 2015

Två grader är bara början på något gott!

En intressant fransk studie har tittat närmare på de nationella rapporter (INDC) som nu sänds in för Parismötet, “Beyond the Numbers: Understanding the Transformation Induced by INDCs” De ser hur de aktiviteter som aviseras kan utgöra underlag för både nationell och internationell utveckling av teknik och innovationer som leder längre än till att bara stanna vid två graders uppvärmning. Deras slutsats:

The Paris agreement should foster the development of national deep decarbonisation pathways by 2018.
Key finding: the INDCs will accelerate and consolidate a significant transition in the electricity sector and in energy efficiency in the next 15 years, driving innovation and reduced costs.

En orsak till detta är att man ser kopplingar och beroenden som gör att åtgärderna som vidtas inte bara påverkar målet klimat utan flera andra angelägna behov som energisäkerhet och luftföroreningar och i förlängningen hälsa och ekonomisk utveckling. Kort sagt det som vi ibland kallar “plusvärden” (multiple benefits) när vi pratar om energieffektvisering.

Lösningen ligger redan i korten men vi ser den inte (ännu). Intressant och hoppfullt!

Två grader är bara början på något gott!

En intressant fransk studie har tittat närmare på de nationella rapporter (INDC) som nu sänds in för Parismötet, “Beyond the Numbers: Understanding the Transformation Induced by INDCs” De ser hur de aktiviteter som aviseras kan utgöra underlag för både nationell och internationell utveckling av teknik och innovationer som leder längre än till att bara stanna vid två graders uppvärmning. Deras slutsats:

The Paris agreement should foster the development of national deep decarbonisation pathways by 2018.
Key finding: the INDCs will accelerate and consolidate a significant transition in the electricity sector and in energy efficiency in the next 15 years, driving innovation and reduced costs.

En orsak till detta är att man ser kopplingar och beroenden som gör att åtgärderna som vidtas inte bara påverkar målet klimat utan flera andra angelägna behov som energisäkerhet och luftföroreningar och i förlängningen hälsa och ekonomisk utveckling. Kort sagt det som vi ibland kallar “plusvärden” (multiple benefits) när vi pratar om energieffektvisering.

Lösningen ligger redan i korten men vi ser den inte (ännu). Intressant och hoppfullt!

Läs mer

Månadsindelade arkiv