Wednesday, November 26, 2014

Tysklands sovande jätte

I utkastet till det energibeslut som skall läggas i Tysklands parlament den 3 december beskrivs energieffektvisering som “Energiomställningens (Energiewende) sovande jätte”. Om nu jätten väcks av det oväsen som detta beslut Ã¥stadkommer är dock nÃ¥got osäkert. Det känns mera som om det är nÃ¥gon av de mindre bockarna Bruses klampande och de lyckades ju som bekant inte sätta fart pÃ¥ jätten. Men det finns nÃ¥gra intressanta uppslag.

För det första vill man ta ett stort grepp och bringa flera olika styrmedel i harmoni (se bild nedan). Man avser att ge skattelättnader vid renoveringar av byggnader. Det finns skrivningar om att det behövs nya affärsmodeller och att de skall kunna lockas fram genom anbudsförfaranden. Man vill skapa 500 geografiskt baserade industrinätverk. Det nämns att man vill ha en “top-runner” standard, det vill säga den modell som skapades i Japan en gÃ¥ng, men att den skall vara bÃ¥de pÃ¥ nationell bas och EU-bas.

Det finns massor av frågetecken om detaljerna, men oklarheterna kommer säkert att skingras och kanske har jätten en mera orolig sömn framöver. För inriktningen är klar att man inte ser effektvisering och omställningen som en belastning i Tyskland utan som en möjlighet.

image

Tysklands sovande jätte

I utkastet till det energibeslut som skall läggas i Tysklands parlament den 3 december beskrivs energieffektvisering som “Energiomställningens (Energiewende) sovande jätte”. Om nu jätten väcks av det oväsen som detta beslut Ã¥stadkommer är dock nÃ¥got osäkert. Det känns mera som om det är nÃ¥gon av de mindre bockarna Bruses klampande och de lyckades ju som bekant inte sätta fart pÃ¥ jätten. Men det finns nÃ¥gra intressanta uppslag.

För det första vill man ta ett stort grepp och bringa flera olika styrmedel i harmoni (se bild nedan). Man avser att ge skattelättnader vid renoveringar av byggnader. Det finns skrivningar om att det behövs nya affärsmodeller och att de skall kunna lockas fram genom anbudsförfaranden. Man vill skapa 500 geografiskt baserade industrinätverk. Det nämns att man vill ha en “top-runner” standard, det vill säga den modell som skapades i Japan en gÃ¥ng, men att den skall vara bÃ¥de pÃ¥ nationell bas och EU-bas.

Det finns massor av frågetecken om detaljerna, men oklarheterna kommer säkert att skingras och kanske har jätten en mera orolig sömn framöver. För inriktningen är klar att man inte ser effektvisering och omställningen som en belastning i Tyskland utan som en möjlighet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv