Thursday, September 01, 2016

Utvecklade energitjänster

Inom transportsektorn pågår en spännande utveckling av infrastrukturen. Flera laddningsstationer för elfordon bidrar till deras attraktivitet. Vem vill åka lång väg för att kunna tanka flytande bränsle och kanske rentav stå i kö för att göra det. Tankstället kan vara morgondagens krisbransch. Som Roy sade: “Hej då macken” men utan tillägget “Vi ses i morgon”!

Om vi skulle tänka liknande tankar för energitjänster så få vi kanske se en produkt som utvecklas för leverans i tid, form och innehåll (se bild nedan)?

image

Utvecklade energitjänster

Inom transportsektorn pågår en spännande utveckling av infrastrukturen. Flera laddningsstationer för elfordon bidrar till deras attraktivitet. Vem vill åka lång väg för att kunna tanka flytande bränsle och kanske rentav stå i kö för att göra det. Tankstället kan vara morgondagens krisbransch. Som Roy sade: “Hej då macken” men utan tillägget “Vi ses i morgon”!

Om vi skulle tänka liknande tankar för energitjänster så få vi kanske se en produkt som utvecklas för leverans i tid, form och innehåll (se bild nedan)?

Läs mer

Månadsindelade arkiv