Monday, May 04, 2015

Vad väntar vi på?

Nicholas Stern har just givet ut en ny bok “Why are we waiting?” där han ytterligare förklarar varför bekämpningen av den globala uppvärmningen är en dj-t bra idé. Och där han illustrerar hur allt det vi vant oss vid att utgöra naturliga förhållanden såsom årstider, kustlinjer, vattenflöden mm. kommer att förändras på ett sätt som inte lätt kan förutses. Han vill inte skrämmas men förtydliga.

Michael Grubb har recenserat boken i senaste numret av Nature. Grubb sätter fingret på Sterns ömma punkt som han menar är att hans recept inte är tillräckligt öppet för behovet av förändringar utan fastlåst i traditionellt ekonomisk tänkande. Han menar att Stern hoppas på att “goda ekonomiska krafter” skall utlösa en störtflod av innovationer och investeringsvilja.

Grubb pekar på behovet av att ändra organisatoriska förhållanden så att till exempel energieffektivisering blir vardagsåtgärd och inte undantag och att traditionella företag finner nya vägar. På det viset ekar Grubb lite av Världsbankens omprövande synsätt i deras rapport 2015 där de skriver:

Economics has …. come full circle. After a respite of about 40 years, an economics based on a more realistic understanding of human beings is being reinvented. But this time, it builds on a large body of empirical evidence—microlevel evidence from across the behavioral and social sciences. The mind, unlike a computer, is psychological, not logical; malleable, not fixed. It is surely rational to treat identical problems identically, but often people do not; their choices change when the default option or the order of choices changes. People draw on mental models that depend on the situation and the culture to interpret experiences and make decisions. This Report shows that a more interdisciplinary perspective on human behavior can improve the predictive power of e conomics…

 

Vad väntar vi på?

Nicholas Stern har just givet ut en ny bok “Why are we waiting?” där han ytterligare förklarar varför bekämpningen av den globala uppvärmningen är en dj-t bra idé. Och där han illustrerar hur allt det vi vant oss vid att utgöra naturliga förhållanden såsom årstider, kustlinjer, vattenflöden mm. kommer att förändras på ett sätt som inte lätt kan förutses. Han vill inte skrämmas men förtydliga.

Michael Grubb har recenserat boken i senaste numret av Nature. Grubb sätter fingret på Sterns ömma punkt som han menar är att hans recept inte är tillräckligt öppet för behovet av förändringar utan fastlåst i traditionellt ekonomisk tänkande. Han menar att Stern hoppas på att “goda ekonomiska krafter” skall utlösa en störtflod av innovationer och investeringsvilja.

Grubb pekar på behovet av att ändra organisatoriska förhållanden så att till exempel energieffektivisering blir vardagsåtgärd och inte undantag och att traditionella företag finner nya vägar. På det viset ekar Grubb lite av Världsbankens omprövande synsätt i deras rapport 2015 där de skriver:

Economics has …. come full circle. After a respite of about 40 years, an economics based on a more realistic understanding of human beings is being reinvented. But this time, it builds on a large body of empirical evidence—microlevel evidence from across the behavioral and social sciences. The mind, unlike a computer, is psychological, not logical; malleable, not fixed. It is surely rational to treat identical problems identically, but often people do not; their choices change when the default option or the order of choices changes. People draw on mental models that depend on the situation and the culture to interpret experiences and make decisions. This Report shows that a more interdisciplinary perspective on human behavior can improve the predictive power of e conomics…

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv