Wednesday, September 21, 2016

Världsbanken i upplysningens tjänst

Världsbanken har intagit en intressant och kritisk hållning till den ortodoxa nationalekonomin. I ett planeringsdokument med titeln “Mind, society and behavior” skrev de för något år sedan:

Economics has (thus) come full circle. After a respite of about 40 years, an economics based on a more realistic understanding of human beings is being reinvented. But this time, it builds on a large body of empirical evidence—microlevel evidence from across the behavioral and social sciences

Och nu är de på väg att slå till igen. Den tillträdande chefsekonomen, Paul Romer, säger enligt dagens industri ““Nationalekonomin har spårat ur totalt”! Uttalandet baseras på en uppsats där han (som det heter) sågar ekonomuppfattningar som enligt honom baseras på lika delar auktoritetstro och mysticism. Där man fjärmat sig från observerbara fakta och börjat fabricera vad han kallar “Post-Real Models”.

Hans uppsats refereras lite mera utförligt i Washington Post. Där tar man också upp det oproportionerliga inflytande som nationalekonomer har i politiken och skriver bland annat:

One could argue that the most high-profile contribution by macroeconomists to the post-2008 global economy has been an emphasis on fiscal austerity as a solution to stagnation. That prescription has been, well, pretty much disastrous.

Om man vill kolla ett sådant uttalande kan man bara sätta på radio och TV och lyssna på budgetdebatten. Någon som fortfarande tvivlar?

 

Världsbanken i upplysningens tjänst

Världsbanken har intagit en intressant och kritisk hållning till den ortodoxa nationalekonomin. I ett planeringsdokument med titeln “Mind, society and behavior” skrev de för något år sedan:

Economics has (thus) come full circle. After a respite of about 40 years, an economics based on a more realistic understanding of human beings is being reinvented. But this time, it builds on a large body of empirical evidence—microlevel evidence from across the behavioral and social sciences

Och nu är de på väg att slå till igen. Den tillträdande chefsekonomen, Paul Romer, säger enligt dagens industri ““Nationalekonomin har spårat ur totalt”! Uttalandet baseras på en uppsats där han (som det heter) sågar ekonomuppfattningar som enligt honom baseras på lika delar auktoritetstro och mysticism. Där man fjärmat sig från observerbara fakta och börjat fabricera vad han kallar “Post-Real Models”.

Hans uppsats refereras lite mera utförligt i Washington Post. Där tar man också upp det oproportionerliga inflytande som nationalekonomer har i politiken och skriver bland annat:

One could argue that the most high-profile contribution by macroeconomists to the post-2008 global economy has been an emphasis on fiscal austerity as a solution to stagnation. That prescription has been, well, pretty much disastrous.

Om man vill kolla ett sådant uttalande kan man bara sätta på radio och TV och lyssna på budgetdebatten. Någon som fortfarande tvivlar?

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv