Tuesday, February 23, 2016

Vita certifikat made easy

RAP har gjort en verktygslåda för Energy Efficiency Obligations, det vill säga det styrmedel som på svenska fått namnet Vita Certifikat. Den visar hur man gjort i flera Europeiska länder och därmed hur de kan utformas på en mängd olika sätt att motsvara lokala förhållanden, se bild nedan. Det är bra inte minst för Sverige eftersom den diskussion (och det motstånd) vi har haft här baseras mest på förutfattade meningar och ovilja snarare än genuin motsättning.

Myndigheternas utgångsuppfattning baserades på att det inte fanns några problem att bota och man talade om att det inte fanns några marknadsmisslyckanden. Något som motsägs av just förhållandet att marknaden inte spontant realiserar den lönsamma potential som finns. EEF har resonerat kring denna missuppfattning i sitt yttrande till Energimyndigheten.

Vita certifikat skulle kunna ta itu med nÃ¥gra av problemen. En intressant möjlighet kunde vara att lÃ¥ta certifikaten fylla i för det saknade PFE-programmet som EEF tagit upp i “Större StÃ¥hej för StÃ¥larna”. RAPs verktygslÃ¥da kan dÃ¥ hjälpa till att bilägga de missuppfattningar som finns.

 

image

Vita certifikat made easy

RAP har gjort en verktygslåda för Energy Efficiency Obligations, det vill säga det styrmedel som på svenska fått namnet Vita Certifikat. Den visar hur man gjort i flera Europeiska länder och därmed hur de kan utformas på en mängd olika sätt att motsvara lokala förhållanden, se bild nedan. Det är bra inte minst för Sverige eftersom den diskussion (och det motstånd) vi har haft här baseras mest på förutfattade meningar och ovilja snarare än genuin motsättning.

Myndigheternas utgångsuppfattning baserades på att det inte fanns några problem att bota och man talade om att det inte fanns några marknadsmisslyckanden. Något som motsägs av just förhållandet att marknaden inte spontant realiserar den lönsamma potential som finns. EEF har resonerat kring denna missuppfattning i sitt yttrande till Energimyndigheten.

Vita certifikat skulle kunna ta itu med nÃ¥gra av problemen. En intressant möjlighet kunde vara att lÃ¥ta certifikaten fylla i för det saknade PFE-programmet som EEF tagit upp i “Större StÃ¥hej för StÃ¥larna”. RAPs verktygslÃ¥da kan dÃ¥ hjälpa till att bilägga de missuppfattningar som finns.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv