Länkar

OM EU (OCH EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING)
? Ordförandelandets (Polen) http://pl2011.eu/en/
? Grönboken “Doing more with less” http://europa.eu.int/comm/energy/efficiency/index_en.htm
? Grönboken “Fuelling our future” http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/index_en.htm
? Energitjänstedirektivet; Energy_Service_Directive_April_2006.pdf
? Medlemsstaternas aktivitetsplaner för effektivisering, mm; http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/end_use_en.htm#efficiency
? EU-kommissionens aktivitetplan för effektivisering; http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf

OM INTERNATIONELLA ENERGIFRÅGOR
? IEAs Program för Demand Side Management http://dsm.iea.org
? IEA i Sverige http://www.iea-sverige.org
? REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership) http://www.reeep
? Practical Action. Technology Challenging Poverty. http://www.practicalaction.org/?id=energy
? The Japanese G8-presidency http://www.g8summit.go.jp/eng/

OM ENERGIPRISER OCH ELMARKNADERNAS UTVECKLING
? Svenska elpriser och avgifter http://www.avgifter.com/forum/portal_content.asp
? Europas marknadsutveckling (EU-kommissionen) http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/index_en.htm
? Artikel om avreglering och koncentration, ?Seven Brothers? http://fourfact.com/images/uploads/SEVEN_Brothers.pdf

OM KLIMAT OCH UTHÅLLIGHET
? EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY http://www.eea.eu.int/main_html
? PEW CENTER http://www.pewclimate.org/
? HELIO INTERNATIONAL http://www.helio-international.org/Helio/index.html

TESTA DINA FÄRDIGHETER!
? JAGA “ENERGIGRISAR” (DATASPEL) http://www.energyhog.org/
? CLIMATE CHALLENGE, DU BESTÄMMER SOM EUROPAS PRESIDENT (DATASPEL) http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/index_1.shtml

Soluppgångsskeptiker

Knäckebrödsskeptiker, tidvattenskeptiker, ljushastighetsskeptiker, skeptikerskeptiker!?

Det är sunt att vara skeptisk! Att söka fakta, bevis, indicier, tecken osv. Men det är inte sunt att sätta etiketten skeptiker på dem som är förnekare, motståndare eller fiender till något som de inte (vill) tro på. Något som det gagnar deras intresse att bekämpa. En klimatförnekare är just det och inte en klimatskeptiker. Ordet skeptiker är på väg att devalveras.

Det finns goda skäl att ifrågasätta många företeelser kring klimatförändringarna. Till exempel, hur fort den går, hur omfattande den är, vilka konsekvenser den har och var de märks mest, om den förstärks av andra processer etc. Men att ifrågasätta dess existens och grundläggande orsak (människors verksamhet) är inte att vara skeptisk - det är att förneka.

A sceptic is, according to Merriam-Webster, a person who questions or doubts something (such as a claim or statement): a person who often questions or doubts things” and to deny is (according to the same source): “ to say that something is not true” or “ to refuse to accept or admit (something)” .

Annars kan man vara skeptisk till soluppgångar (senast i morse märkte jag att den inte fanns), knäckebröd (de skall vara fyrkantiga och inte trekantiga), tidvatten (har jag aldrig sett i Stockholms skärgård).

För att inte tala om ljuset. Dess hastighet påstås vara den högsta tänkbara hastigheten. Snack! När ljuset har kommit fram så har redan mörkret varit där en lång stund så mörkret måste vara snabbare än ljuset!  tongue laugh

PS Och vill man tanka upp lite ytterligare inspiration för att möta klimatförnekarna så rekommenderas SVTs nya serie Zero Impact. Där illustreras konsekvenserna av vår livsstil obarmhärtigt. Inte för oss så mycket som för dem som lever under en knappare stjärna i U-länderna.

Läs mer

Månadsindelade arkiv