Effektiviseringsmarknaden i USA växer så det knakar (åtminstone tills nu)

Obama rapporterade ju att marknaderna för uthållig energi var det som hade den verkliga växtkraften. Statistiken från DOE bär syn för sägen. Vi får väl hoppas att den nya ledningen i sin övertygelses iver inte avsiktligt kommer att hindra detta. Vare sig åtgärder eller statistik.

Om effektiviseringen säger DOE i sammanfattningen så här (se också bild nedan):

Over the next 12 months, Energy Efficiency employers report a projected growth rate of about nine percent. Construction employers report expected Energy Efficiency job growth of 11 percent by the end of 2017.

Media är som vanligt mera intresserade av hur energi tillförs än hushålles vilket gör att The independents rapport om statistiken fixeras på att solenergin sysselsätter flera än hela fossilbranschens del av energiindustrin. Och det är ju inte heller illa. Förhållandet att den nya ledningen inte bryr sig om sådant understryker väl bara att de lever i det förgångna

image

Mycket väsen för lite mindre ull

Trump lyckade väl med att hävda att de båda ledningarna för att pumpa olja skulle skapa fina nya jobb, 28000 närmare bestämt. Washington Post har granskat kalkylen och funnit att det som bäst kan handla om hälften om ens det. Den nye presidenten har ju visat sig ha lite svårt med fakta om de inte är alternativa. LOL 

ACEEE rapporterade tidigare att tillväxten ifråga om jobb för effektivare energianvändning har mera substans, se bild nedan. Ökningen bedömdes vara 245000 för 2016! Ett bättre alternativ (!) ur många synvinklar!

image

Alternativa fakta “sannifieras”

Det rinner en flod av alternativa fakta från den nya administrationen i USA. Det går inte ens att skratta åt eländet eftersom det också accepteras av majoriteten i de styrande organen i USA. De görs till sanning genom att upprepas ofta och med gillande av senatens och kongressens majoritet. Och kanske ännu allvarligare accepteras av stora delar av befolkningen som misstror konventionella medier. Det har hänt förut och med förfärande resultat. Det har till och med fångats på bild för länge sedan av Hieronymus Bosch (se bild nedan)!

När det gäller klimatfrågan syns det tydligast. Det är inte enbart en markering genom att ändra på websidor utan ett konsekvent och aktivt tystande av till exempel EPA (USAs motsvarighet till Naturvårdsverket). Man blockerar användandet av deras budget och förbjuder personalen att yttra sig. Till och med att yttra sig om att man blivit förbjuden att yttra sig!

Rachel Maddows på MSNBC tar i ett inslag upp en historieskrivning om hur den troligen blivande chefen för EPA på ett aktivt sätt dolt miljöskaldliga effekter av fracking och på det sättet tjänat sina sporrar i en adminstration där alternativa fakta succesivt transformeras till officiell sanning. Har vi sett det förut? Ja - bland annat i Tyskland för 80 år sedan och i Ryssland idag.

image

Visst är 28000 mer än 2,2 millioner!

President Trump har gett tillstånd till att bygga de tvår rörledningar för olja som Obama satte tummen ned för. Stolt förklarade han att de skulle resultera i 28000 byggnadsarbeten.

Smart eftersom 28000 låter mer än 2,2 millioner. Det vill säga den siffra som Obama nämnde när han pekade på att satsningarna på förnybar energi skapat nya jobb i USA. Smart av Trump därför att han väljer en siffra som alla kan relatera till. Vi vet vad tusen är men vi har mera dimmiga begrepp om vad million kan vara.

Lite som i den gamla historien om mannen som med fasa frågade en astronom som just hållit föredrag om han hört rätt om att solsystemet skulle slockna om några millioner år. Nej sa astronomen jag sade miljarder. Å vad skönt sade mannen jag tycket att ni sade millioner. Nu känns det bättre!

När (om?) tingen får eget liv och revolterar

Det är lätt att bli dystopisk just nu. I New York Times grunnar man över vad vi kan lära av den gamla Moche-kulturen i Peru (år 100-700) och dess syn på att tingen får liv och revolterar mot sina ägare (se bild nedan). I NYT sätter man betraktelsen i samband med “internet of things” (IOT).

Det är en berättigad oro. Både ifråga om att saker och ting kan gå fel i enskilda fall, temperaturstyrning i sommarstugan (som är min egen erfarenhet) eller storskaliga kommunikationsstörningar (som vi alla har någon erfarenhet av) eller avsiktliga fientliga intrång (som rapporterats från valkampanjen i USA eller från Estland).

I NYT blickar man bakåt mot en kollaps för mer än 1000 år sedan.

The Moche culture collapsed around A.D. 850. The reasons are not clear, but the collapse was most likely a result of the Moche’s inability to cope with a hostile and perhaps changing environment, including the failure of their technology, knowledge and institutions to help them overcome those challenges.

image

Titta innan Du dyker

Den gamla regeln att kolla hur det ser ut i vattnet innan man dyker är väl giltig på de flesta av livets områden men har nog aldrig lärts ut till USAs nye president. Det märks tydligast på hur de behandlar frågor om energi och klimat där de nu med svindlande fart försöker ställa klockan tillbaka. Och (som man märker också i andra frågor) utan att tänka på konsekvenserna.

Man vill till exempel stoppa ett antal standarder som riktar in sig på energieffektivare produkter med motivet att de kan utgöra en belastning för energiindustrin (“burdensome regulations on our energy industry.”). De föreslagna reglerna skulle spara stora summor för konsumenterna i minskade energikostnader. Men Trump och kompani värnar mera om fossilindustrin än konsumenten tydligen.

According to analyses by Appliance Standards Awareness Project, which tracks these standards, over the long term these regulations would save consumers billions of dollars in energy costs by requiring manufacturers to make these products more efficient.

Den överordnade dogmen är att regleringar hotar jobben men som en artikel i The Atlantic visar är det snarare så att regleringar skiftar jobb från en sektor till en annan och/eller en produkt till andra.

Den förenklade synen på regleringar (marknadsregler) är emellertid ett lätt tillgängligt vapen för politisk demagogi. Trump lovar till exempel (i ordalag som inte känns helt främmande även hos oss):

For every new regulation implemented, he said, two old regulations would be eliminated.

Smart guy (sort of)

Vita Huset har intagits av en person som enligt egen utsago är “smart” och skall göra amerikanerna till vinnare så till den grad att de tröttnar på det. I sitt installationstal lovade han att hämta hem den industri (bland annat fossilindustrin) som har lämnat landet och därmed orsakat ett namnlöst elände. Det kanske i ett nötskal visar vad han fokuserar på. Gårdagens teknik och inte framtidens - men smart!?

Cleantechnica visar konsekvenserna av just detta att missa framtidens möjligheter.
* Cleantech Jobs > Fossil Jobs
* Cleantech = Energy Independence
* Cleantech = Cha-Ching

Det ligger något surrealistiskt över att ett land som har visat goda förutsättningar och ledarskap på området plötsligt abdikerar därför att en (OTRYCKBART PÅSTÅENDE) ledare har begränsad fattningsförmåga och lämnar hela fältet öppet för konkurrenterna. Men vi kanske inte skall ta för mycket för givet i Europa heller. Vi har ett antal lika begåvade ledaraspiranter här. Även i Sverige!

Baskraft eller baskostnad

Michael Liebreich som är ordförande i Bloomberg New Energy Finance advisory Board brukar ha ett slående sätt att förklara hur energifrågorna och systemonställningen hänger ihop har nu formulerat sin syn på vilken roll den förnybara energin och de traditionella teknikerna hänger ihop i framtiden. Det gör han i en artikel som innehåller 10 förutsägelser för det kommande året.

Som vanligt är det slagkraftigt formulerat som till exempel synen på baskraft:

The new way of doing things will be about locking in as much locally-available basecost renewable power as possible, and then supplementing it with more expensive flexible capacity from demand response, storage and gas, and then importing the remaining needs from neighbouring grids.

Men inte är det väl så väsensskilt från hur det svenska systemet fungerar? Annat än i den tydliga formuleringen av hur det som oftast kallas baskraft är föråldrad teknik:

We are reaching the point in the story where power system regulation will have to be fundamentally rethought. Simply layering on a capacity market is the wrong response: creating guaranteed demand for obsolete technologies has never ended well.

Och ny kärnkraft liknar han vid en politisk julgranskula cheese

New nuclear plants will remain the political bauble they currently are,

Jättebubblor

Vi vet väl alla (eller borde veta) att det finns en stor sprickfärdig bubbla som våra ekonomiska diskussioner kretsar kring men helst vill undvika att titta på - kolbubblan (se bild 1 nedan). I en artikel i Cleantechnica rapporterar man hur olika “tunga” namn i energibranschen tassar runt problemet med bubblan.

people continue to pump trillions of dollars into out-of-date industries that are threatening the survival of our own human species. They are doing so because … well … because those are the industries of the past and it’s sometimes easier to look backward than forward.

Några som tassar runt (med förbundna ögon och öppna plånböcker) är USAs tillträdande ledargarnityr. Rachel Maddows på MSNBC visade nyligen som en illustration till Exxons intresse för utrikesministerposten hur stora deras borrningsrättigheter är i Ryssland (se bild 2 nedan). Nästan 5 ggr större än deras rättigheter i USA. Och av dessa kan de utnyttja exakt NOLL så länge man från USA upprätthåller sanktionerna mot Ryssland. Frågor på det?

Eller funderingar på om det är lättare att tänka bakåt än framåt?

 

 

image
BILD 1
—————————-
image
BILD 2

Kompassnålen snurrar så att man kan bli yr

Mötena i Davos brukar vanligen sätta sina spår bland annat i olika utsagor från ledande personer av olika dignitet. PWC har sammanställt ett material om hur olika höjdare (CEOs alltså VDar) i stora företag ser på framtiden. Det skulle nog ha varit en hyfsad kompass för hur de tänker om framtiden om det inte vore för Trump och Brexit. Två osäkerhetsfaktorer som gör att kompassnålen darrar.

Det verkar klart att energifrågorna inte är det som håller CEOs vakna om nätterna (se bild nedan) men då har vi inte tagit med herr Trump och hans vän Putin eller deras gemensamma tillskyndare Tillerson i beräkningen förstås.

En rapport om “inkluderande tillväxt” som också lagts på bordet inför Davos verkar också skriven innan de senaste osäkerhetsmomenten tillkommit. Där sägs i sammanfattningen:

...a new global growth agenda that places people and living standards at the center of national economic policy and international economic integration

....och de vette sjutton om den nya amerikanska ledningen är intresserad av sådant tal. Men kanske vi är på väg in i en helt ny ordning när Kina enligt de senaste rapporterna från Alplandet signalerar att de vill vara en stabiliserande part.

 

 

image

Kommer Du ihåg år 1017?

Det var ju året med kungabröllop! Knut den store blev kung av England och gifte sig med Emma av Normandie. Värt att minnas eller hur? Nyheten spreds av härolder och andra kringresande. Runstenen med informationen höggs i extraupplagor.

Om författarna till en debattartikel i Ny Teknik där de propagerar för “Förnybar Kärnkraft” (!!) blir det nödvändigt att ha ett aktivt 1000-årsperspektiv på det som vi gör idag. Och det är ju en klar förbättring menar författarna. Deras förslag innebär nämligen (menar de) en radikal förbättring ifråga om kärnkraftavfallet. Istället för att vara ett problem i 100000 år behöver vi bara bekymra oss över de närmaste 1000 åren! En klar lättnad!

Och i dessa tider kan man inte förvånas över vare sig uttrycket “Clean Coal” eller “Förnybar kärnkraft”. Det står nog inte på länge förrän DN tagit det till sig. smile

Den siste kärnkraftkramaren

Det är förmodligen en ledarskribent på DN. Troligen ingår det i rekryteringen att man måste bekänna sig till kärnkraftens förträfflighet. Möjligen kan man notera att försvaret blir lamare med åren och inte längre innehåller föraktfulla uttalanden om “vedsamhället” eller återgång till hästar i jordbruket. Eller ens för den delen att energieffektivisering är ett hot mot den personliga integriteten.

I kommentaren till Energikommissionens rapport häromdagen kan de ändå inte undgå att dra en lans för kärnkraften och uttrycka sin förundran över att man skall energieffektvisera överhuvudtaget. “Rapporten lämnar luckor” säger de - men luckorna verkar störst i DNs kunskaper om energisituationen.

De skriver “Reaktorerna alstrar under sin livscykel mindre koldioxid än både solcellerna och vattenkraftverken.” Ett påstående som inte ens godkänns av kärnkraftorganisationernas egna studier. WNA (World Nuclear Association) skriver i “Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources” att de är som genomsnitt jämförbara. Om man istället tittar på max och min-världen kan det göras andra jämförelser. Men det finns inget stöd för DNs svepande påstående.

Det finns däremot en annan avgörande skillnad mellan de nämnda energislagen. Avfallet! DN kanske kan försöka förklara bort det också! Skall bli spännande att se.

Ännu tydligare blir DNs kunskapsglapp när de skriver “Varför måste företagen och hushållen knussla så med elen om den är helt förnybar?” IEA har under flera år nu visat att det finns en stor potential för effektivare energianvändning men som inte tas i anspråk. Kan DN förklara varför man måste bygga mera energiförsörjning än vad som behövs ÄVEN om den är förnybar och ÄVEN om den är billig?

Effektivisering - småsaker med stora konsekvenser

Den senaste studien från USA om sysselsättningseffekterna av energieffektivisering visar att det i allt väsentligt handlar om små företag (mycket små till och med) men med stora konsekvenser, se bild nedan.

The majority of energy efficiency establishments are small businesses. Just over half report one to five employees, and an additional third report six to 24 workers. There is a small proportion of medium-sized establishments, and very few firms with more than 100 employees.

Det är helt i linje med till exempel den brittiska studien, “Installer Power”, som visar hur installationsmarknaden tänker och agerar för att göra effektiviseringsjobb, där talar man om “Micro Enterprises”.

Så det är väldigt tydligt att vi behöver fokusera på de små företagens roll mycket mera. Sysselsättningseffekterna kan bli betydande vilket ACEEE i USA visat tidigare. För våra politiker, både i Sverige och (inte minst) i USA borde detta vara ljuv musik. De flyttar inte till vare sig Mexico eller Kina LOL .

Lyckligtvis har vi i Sverige en organisation för dessa företag, EnergiEffektviseringsFöretagen, EEF.

image

Effektivisering och sysselsättning

Det är stora siffror när det gäller sysselsättningen inom den “dolda” energisektor som vi kallar effektivisering. Obama sade i sin artikel häromdagenatt man i denna sysselsatte dubbelt så många som i den del av energitillförseln som avser fossila bränslen, 2,2 millioner mot 1,1. Han tillade att man också kunde spara in subventionerna som går till fossilbranschen vilket handlar om 5 miljarder dollar årligen.

ACEEE har också siffror på sysselsättningen i effektiviseringsbranschen och de landar på 1,9 millioner. Denna siffra kommer från en omfattande studie från E4the future.

Obama slår till!

Det hör inte till vanligheterna att presidenter skriver vetenskapliga artiklar, men det händer. Obama skriver i Science en artikel med titeln “The irreversible momentum of clean energy” och visar både på det kloka i satsningarna på ett uthålligt energisystem och att detta (även i USA) är en process som redan är igång och inte kan stoppas. Smart!

Hans argument innehåller fyra delar.
1. Den ekonomiska utvecklingen är frikopplad från utsläppen. Ekonomin förbättras samtidigt som utsläppen minskar och detta är särskilt viktigt när det också finns en överhängande risk för katastrofer som kan ge enorma kostnader om de inte förebyggs/förhindras
2. Enskilda företag tjänar på att effektvisera och det leder till ökad sysselsättning i ekonomin som helhet. Den ökade sysselsättningen i uthållig energi ger bättre resultat än subventionerna till fossilbranschen.
3. Energisektorn ställer i allt snabbare takt om till förnybar energi som dessutom är billigare än traditionell teknik. Ledande företag har signalerat övergång till 100% förnybart
4. Det finns en global utveckling till uthållig energi där USA kan missa att ha en ledande position om man inte hänger på.

I avslutningen skriver han som en hälsning till sin efterträdare:

The latest science and economics provide a helpful guide for what the future may bring, in many cases independent of nearterm policy choices, when it comes to combatting climate change and transi-tioning to a Clean energy economy.

Nu är väl Trump inte precis den som lyssnar på fakta och tar sakargument men han kan inte säga att han inte blivit uppmärksammad på vad som händer grin

IEA DSM University

IEA DSM Universitet ger en möjlighet att få inblick i internationella erfarenheter av hur man arbetar med att öka energieffektiviteten på olika sätt

De har en resursbank med 28 inspelade webinarer med tillhörande bilder från presentationerna och med supplerande material för den som vill gå mer på djupet. Dessa finns dels på(http://www.leonardo-energy.org/resources/29) och i ett format med enbart webinariesändningen på Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLUFRNkTrB5O823sA-GZfO3x3BcaQd3jis).

Man kan också få en översikt på IEA DSMs egen hemsida (http://www.ieadsm.org/dsm-university/). Materialet finns ordnat i sex olika ämnesområden:
1 - The Logic, Motivating decision makers to undertake DSM actions and set up organisations for the job.
2 - Governance, Principles of governance (dos and don’ts) and good examples.
3 - Energy efficiency, Technologies to reduce the load level.
4 - Flexibility, Technologies to alter the load shape.
5 - Integration, Enabling renewables and distributed generation.
6 - Business models, Models focussing on energy services rather than energy itself.

Webinarierna äger rum varje månad och nästa tillfälle handlear om affärsmodeller och har titeln:
Mind your business, towards a more user centered businessmodel

Renske Bouwknegt,

Date: January 19, 2017
Time: 15h00-16h00 Central European Time (check your local time)
Registrering på http://www.leonardo-academy.org/course/details.php?id=445

Many companies in the energy efficiency business start with a technological focus, even when they offer a service. But after some time, many of them experience a stagnation in the uptake of their business.

IEA task 25 shows that a switch towards a more service-oriented or user-centric focus contributes to a better uptake. This webinar provides the lessons from over a hundred business models in energy efficiency and provides some insights on how to become more user oriented.

Man kan också följa vad som händer i IEA DSM-arbetet på Facebook https://www.facebook.com/groups/334127193974/?fref=ts

Effektivisering är fortfarande billigast (och bäst)

Det verkar som om rapporterna om att förnybar energitillförsel, främst sol (PV) och vind kostnads- och prismässigt går om sina traditionella konkurrenter fossilt och kärnkraft duggar tätare och tätare. Det är bra!

Men låt oss inte glömma att effektvisering vanligen är både billigare, säkrare och mera miljövänligt! Se bilden nedan där man gjort en jämförelse mellan de åtgärder som täckas av “vita certifikat” (Energy Efficiency Obligations (EEO)) i ett antal länder. I det sämsta fallet (Vermont) är jämförpriset för energi tillfört från nätet 3,6 gånger dyrare än effektvisering och i det bästa (Danmark) 26 gånger dyrare! Med sådana siffror är det fortfarande mystiskt att så lite händer på effektiviseringsområdet.

World Economic Forum har gjort en handbok för dem som är sugna på att investera i förnybart “Renewable Infrastructure Investment Handbook: A Guide for Institutional Investors”. Letar man på deras hemsida efter något som handlar om effektvisering så letar man förgäves. Det finns en liten historia om att det vore klokt att göra så - i Indien! Men som siffrorna nedan antyder vore det väl så motiverat att göra en handbok som riktar sig till en vidare krets.

PS GOTT NYTT ÅR på er och på WEF!

image
FIGUR: Siffror ur - Rosenow J. and Bayer E. (2016) Costs and Benefits of Energy Efficiency Obligation Schemes. RAP 2016 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_on_study_on_costs_and_benefits_of_eeos_0.pdf)

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv