Visst är 28000 mer än 2,2 millioner!

President Trump har gett tillstånd till att bygga de tvår rörledningar för olja som Obama satte tummen ned för. Stolt förklarade han att de skulle resultera i 28000 byggnadsarbeten.

Smart eftersom 28000 låter mer än 2,2 millioner. Det vill säga den siffra som Obama nämnde när han pekade på att satsningarna på förnybar energi skapat nya jobb i USA. Smart av Trump därför att han väljer en siffra som alla kan relatera till. Vi vet vad tusen är men vi har mera dimmiga begrepp om vad million kan vara.

Lite som i den gamla historien om mannen som med fasa frågade en astronom som just hållit föredrag om han hört rätt om att solsystemet skulle slockna om några millioner år. Nej sa astronomen jag sade miljarder. Å vad skönt sade mannen jag tycket att ni sade millioner. Nu känns det bättre!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv