Wednesday, February 10, 2016

Billigast och mest robust

Lazards jämförelser av olika energislag har även med en liten not om effektvisering. De visar i ett diagram som analyserar hur känsliga de olika sätten är för energiprisförändringar att effektvisering inte bara är billigast utan mest robust (bild nedan). Där vet man vad man får för pengarna!

image

Tuesday, February 09, 2016

Gör affär av saken!

Visst är det tjatigt men det är ett universellt och globalt problem. Det görs en massa energikartläggningar men det är alltför sällan som de också leder till genomförande. DECC i Storbritannien har gjort en liten guide för hur man skall gå från tanke till handling och nog kan det behövas i Sverige också.

De konstaterar helt kallt att ett företag normalt sett kan minska sina energikostnader med åtminstone 20% och att det slår det mesta av företaget i övrigt kan göra i termer av lönsamhet (se bild nedan). IEA noterade för några år sedan att investeringsbedömare oftast missade dessa möjligheter eftersom deras träning var inriktad på att bedöma produktionsåtgärder men inte kostnadsbesparingar. Och därför missar de sina bästa och mest näraliggande möjligheter. DECCs lilla skrift kan bota det problemet!

 

 

image

Monday, February 08, 2016

Osannolikt sade Dagens Industri

Som bekant har Dagens Industri dragit en lans för satsning på okänd och sannolikt MYCKET dyr kärnkraft med argumentet att solcellernas “osannolika” framgång visar att man måste vara nyfiken på ny teknik. Och som förhoppningsvis också är bekant finns det inget som helst osannolikt i denna framgång utan det är en direkt följd av satsning på marknadsutveckling och marknadslärande. Bland annat i Tyskland. Hur det hela fungerar har visats av Professor Clas-Otto Wene i en bok som (sägs det) skall vara en av de som laddats ned mest från IEA/OECD.

En färsk bild av det osannolika har gjorts av finansrådgivningsfirman Lazard i deras senaste energianalys där man jämför olika energislags kostnader och deras utveckling över tiden, se utdrag för sol och vind i bild nedan. Denna analys används också av Paul Krugman när han kallt konstaterar att presidentvalet i USA kommer att ha stor betydelse för deras satsning på förnybar energi.

Salvation from climate catastrophe is, in short, something we can realistically hope to see happen, with no political miracle necessary. But failure is also a very real possibility. Everything is hanging in the balance.

image

Friday, February 05, 2016

Måste serverhallar vara energikrävande (och ha skattelättnad)?

Häromdagen rapporterades om nya rön från Umeå Universitet om att man kunde spara stora mängder energi genom att schemalägga trafiken på andra sätt. Exemplet var att 2,5 miljarder visningar av Gangnam Style på YouTube fordrat 400 GWh elenergi vilket ju är tankeväckande.

Vore det inte en bättre affär för alla att ta sådana här möjligheter i anspråk än att ge skattelättnader för datorhallar? Det tycker i alla fall EEF!

Thursday, February 04, 2016

Energikartläggningar (EU direktivet artikel 8)

eceee har låtit göra en analys av hur effektiviseringsdirektivets artikel 8 om energikartläggningar i större företag efterlevs och kan förbättras.

En springande punkt är att direktivet kräver kartläggning men inte genomförande av de åtgärder som kartläggningen visar på. En observation som EEF också gjort tidigare.

Man tycks anta att företagen är allmänt omedvetna, men så snart det uppenbaras för dem att här finns en ekonomiskt attraktiv potential då hugger de som ilskna kobror.

Det är perspektivet om den ekonomiskt rationelle aktören. Det som spelat oss ett spratt i flera decennier. Det är naturligtvis bra om man får en bättre uppfattning om hur energieffektivisering skall bli synligt på företagens radarskärm och göras attraktivt genom att man förstår dess strategiska betydelse för företagens överlevnad och utveckling.

Men det som avgör om det är en pudding man lagat är om puddingen blir uppäten (the proof of the pudding is the eating)! Det är alltså genomförandet vi måste ha för ögonen.

eceee’s studie pekar också på att företagsstorleken kanske inte är det bästa sättet att skilja agnarna från vetet. Det finns många små företag med stor energianvändning och stor potential som borde tas med. I all synnerhet nu när idén om industrinätverk håller på att etableras och sprida sig.

 

Wednesday, February 03, 2016

PLUS-värden - The new black

IEA har sedan några år tillbaka granskat vad det är som händer när man energieffektviserar och har registrerat ett stort antal “Multiple Benefits” (PLUS-värden). Efter att under många år ha tvingats diskutera så kallade “rebound”-effekter det vill säga att man får en rekyl i sina effektviseringsåtgärder är det kul att se att man nu vänder på resonemanget och så att säga spänner hästen före vagnen istället. Visst kan man hävda att det ibland är så att en del av de eftersträvade vinsterna av effektvisering äts upp av ökad användning. Men det är viktigare att de åtgärder som vidtas för att till exempel öka produktiviteten medför minskad energianvändning.

Att tankarna på PLUS-värden börjat få fäste visas i att allt fler argumenterar för att ta in dessa PLUS-värden i kalkylen och därmed motivera ökad effektvisering. Nu senast UNECE. PLUS-värden har blivit the new black!

Tuesday, February 02, 2016

Vart är vi på väg?

I USA finns The Edison Foundation som är en sammanslutning av de större energiföretagen och som har tagit sig uppgiften att studera:
* information on technology trends,
* experiences with new technology, and
* best practices among electric utility industry executives

De samlade några av sina tankar nyligen i publikationen “Key Trends Driving Change in the Electric Power Industry” med de teman som syns i bilden nedan. Deras chef, Lisa Woods, sammanfattar dessa tre megatrender:

The transition to a clean energy future
The energy mix we use to generate electricity is changing. By investing in renewable energy, transitioning from coal to natural gas, and pursuing energy efficiency, the U.S. electric power industry has already reduced carbon dioxide emissions 15 percent below 2005 levels; other emissions have also been reduced. At the same time, modernization and digitization of the grid enables the integration of more carbon-free renewables, both large-scale and distributed. In fact, we expect exponential growth in solar over the next decade, in all sizes. Wind energy, already competitive with other fuels, is projected to increase substantially as tower heights increase to produce more energy. Today, the electric power industry
is the largest investor in carbonfree renewable energy in the U.S.

A more digital and distributed grid
The power grid itself is changing, becoming “smarter” by virtue of a digital communication overlay, with millions of sensors that will make the grid more controllable and potentially self-healing. The electric power industry is investing more than $20 billion per year in the distribution grid alone, which will enable the connection of distributed energy resources as well as devices in our homes and businesses. Many of these resources and devices will interact with the grid, resulting in more efficient grid operations. The digital grid is evolving into a multipath network of power and information flows that will use data analytics for grid management and optimization from end-to-end.

Individualized customer services
As the grid becomes increasingly digital and distributed, customization of services for electricity customers will continue to grow. Here are some examples. Large commercial customers increasingly want renewable energy to meet their corporate sustainability goals. Cities and towns are requesting customized services such as help with micro-grids, smart city services, or renewable energy. Some residential customers want rooftop solar to generate their own electricity. And, residential customers increasingly want to manage their energy use using connected
devices like iPhones and Nest Learning Thermostats, and through web-based platforms. At the same time, for many, many customers, safe, reliable, and affordable electricity will continue to
be the preferred service option.

image

Monday, February 01, 2016

Vem älskar oligopolmarknader?

Under ett antal år har elmarknaderna i flera länder förändrats. Ny förnybar energi och i någon omfattning effektviserad användning har sänkt priserna drastiskt. Ett resultat som också följer av att de många nya energikällorna inte kontrolleras av de gamla oligopolen utan är i andras ägo. Konkurrensen har ökat. De som kontrollerade de gamla marknaderna förlorade (och gnisslade tänder). Men kunderna tjänade på det!

Nu argumenterar man på sina håll för ny avancerad kärnkraft i miljardklassen. Dagens Industri har gjort sig till röst för dem.

Men vem tror man skall kunna sätta in några miljarder i riskabla investeringar i oprövad teknik? Vi ser några möjliga intressenter även om de också är tveksamma. Kinesiska staten i Hinkley Point i Storbritannen. Ryssland i Pyhäjoki i Finland. I Storbritannien med statssubventioner som säkerhet.

Oligopolen tycks vara på väg tillbaka och det i stor stil om dessa kärnkraftförespråkare får som de önskar! Vem är det som älskar oligopolmarknaderna så mycket?

Friday, January 29, 2016

Lavinartad ökning :-)

Om nu laviner går uppåt!? Kanske är raketartat ett bättre ord? Ecofys har tittat på utvecklingen för “avkolningen” (decarbonisation) inom energi- och transportsektorerna och ser att man succesivt överträffar förväntningarna. De har kollat hur IEA ser dessa trendförskjutningar i sin World Energy Outlook (WEO), se bild nedan. På motsvarande sätt minskar kolanvändningen i betydelse.

En av deras slutsatser är att det är viktigt att forma vad de kallar “transformation coalitions” för att accelerera marknadsomställningarna. EU bör ju rimligen vara en sådan och energiunionen kan spela en viktig roll. Men då behövs en större medvetenhet om behovet av fundamentalt nytänkande. Därför att som Ecofys skriver:

Profitable areas for transformation coalitions include zero-energy buildings, super-efficient electrical appliances, electricity storage, zero-emissions aviation, and zero-emissions cement or steel.

image

Thursday, January 28, 2016

Pojkdrömmar eller luftslott?

“Den nya typen av kärnreaktorer står nära kommersialisering.” (fjärde generationens kärnkraftsreaktorer)

Så skriver IF Metalls ordförande i Dagens Industri som en uppföljning på chefredaktörens inlägg dagen innan. Man får nog anta att båda inläggen varit i någons säck innan de hamnat i tidningens påse. Vad man kan konstatera är att båda är lika oinformerade om teknik och ekonomi på energiområdet.

Fjärde generationens reaktorer kan komma i demonstration(inte kommersialiserade) tidigast kring 2020 enligt OECD med en möjlig kommersialisering tidigast efter 2030.

Dagens mest avancerade reaktorer (generation 3+) dras med enorma kostnadsöverskott och förseningar. Olkiluoto i Finland är minst 9 år försenad och mer än 100% dyrare. Flammanville i Frankrike dras i samma riktning.

DIs chefredaktör förundras över teknikens utvecklingsmöjligheter när hans skriver:

Solenergin har tagit osannolika steg framåt under de senaste åren och bedöms snart vara globalt konkurrenskraftig. Det visar hur snabbt förutsättningarna kan ändras och att man bör vara öppen för ny teknik.

Stegen som solenergin tagit är inte ett dugg osannolika utan en följd av kommersialisering och marknadens lärande vilket för den intresserade kan avläsas i “lärkurvorna”. Redaktören är sannolikt inte riktigt klar över hur marknaderna fungerar när han hoppas att det bara är att vara “öppen för ny teknik”. I synnerhet att “lärhastigheten” för kärnkraft kan antas vara betydligt lägre än för solenergi.

Men det allvarliga med herrarnas drömmar om teknisk utveckling är att de därmed tittar åt fel håll! I synnerhet borde Metalls ordförande vara mera öppen för att hans medlemmar kan dra stor nytta av betydligt billigare satsningar på energieffektvisering och förnybar energi. Satsningar som dessutom säkerställer att elpriserna hålls låga, säkerheten i systemet ökar och framtids-, exportmöjligheterna ökar.

Vi (pojkar) har alltid fascinerats av ny spännande teknik men det är lite svårt att förstå varför den måste vara av Jules Vernekaraktär (resa till Jordens medelpunkt) snarare än Astrid Lindgren (Alla vi barn i Bullerbyn)?!

Wednesday, January 27, 2016

Nej tack jag vill inte ha någon tårta…

...för den räcker ändå inte hela veckan. Ungefär så resonerar man på Dagens Industri när man i en artikel argumenterar för en svensk nysatsning på kärnkraft och säger:

Att ställa om den svenska energikonsumtionen har liten global effekt.

Att det finns en outnyttjad lönsam resurs i en effektvisering spelar ingen roll för dem. Istället för att försöka utnyttja den lönsammaste möjligheten argumenterar man för att en katastrofalt dyr och okänd teknik, fjärde generationens kärnreaktor som ännu så länge bara finns på ritbordet (och förhoppningsvis stannar där), se bild nedan. Detta i en tidning som ägnar sig åt att skriva affärs- och industrinyheter! Sanslöst!!

Tänk om samma tidning istället argumenterat för den livskraftiga delen av svensk industri som jobbar med effektvisering och förnybar energi. I båda fallen finns mycket spännande teknik, redan tillgänglig och dessutom med enorma utvecklings- och exportmöjligheter. Bara de senaste veckorna sticker några av dem iväg uppåt på börsen och visar spännande kontrakt på världsmarknaden.

image
Bild från Wikipedia.

Tuesday, January 26, 2016

Förnybar energi och effektvisering är tvillingar

Konstaterar en rapport från REN 21 där man gör en grundlig genomgång av läget globalt för förnybar energi, Renewables 2015, Global Status report. Man ger också en hel del bra grafik i den rapporten, se exempel nedan, och som bekant säger en bild mer än 1000 ord. Liebreichs bild var lika talande där han också kunde visa att av de båda tvillingarna så kommer effektvisering först.  grin

REN 21 rapporten innehåller också en del viktiga iakttagelser om hur de båda syskonen kan fungera tillsammans. Att man måste ha likvärdiga villkor (level playing field) och betrakta energisystemet som en helhet vilket fordrar en översyn av regelsystemet.

Kan någon begripa varför svenska debattörer har så svårt att förstå att “Vita certifikat” är ett sätt att ta ett helhetsgrepp så att systemet ger mest nytta för pengarna? Är det bara okunskap och ovilja att förstå systemperspektivet eller är det värre än så?  angry

image

Monday, January 25, 2016

PLUS-värden också av förnybar energi

IEA har tidigare gjort ett pionjärarbete i att kartlägga de PLUS-värden (Multiple Benefits) som följer med effektvisering. Ett arbete som snart kommer att följas upp av IEAs DSM-program och förhoppningsvis kommer att göras med aktiv svensk medverkan.

IRENA (International Renewable Energy Agency) gör nu något liknande när det gäller förnybar energi och har gjort en studie som visar att man får högre produktionsvärde (BNP), mera välstånd, bättre fördelning och ett tryggare energisystem med förnybar energi, se också bild nedan.

I sammanhanget känns det nästa kusligt att delar av Sverige, särskilt de som kallar sig Näringslivet (bestämd form singular), agerar så hårt för kärnkraft. Risken är att den piggare delen av svenskt näringsliv som agerar för industriutveckling på de nya framtidsområdena kommer i skugga och hamnar bakom den internationella marknaden.

image

Friday, January 22, 2016

Avancerad energiteknik

Navigant research publicerar en årlig marknadsrapport för det som de kallar ADVANCED ENERGY. Det är glädjande att de inte bara behandlar de traditionella segmenten med olika slags energitillförsel utan även tar med energianvändning i byggnader, transport och industri och att det är på dessa teknikområden som tillväxten är kraftigast.

Globalt sett handlar marknaden för avancerad teknik enligt rapporten på 1,3 trillioner USD (en amerikansk trillion är en svensk billion). På byggnadssidan har man växt 12% under det senaste året och 40% under de senaste 3 åren. Starkast på renoveringar och nollenergibyggnader (zero net energy).

Building Efficiency is the third largest advanced energy segment globally, with an estimated $209.5 billion in revenue in 2014, at 12% growth over 2013 worldwide and the largest segment in the U.S. market – for the firsttime in our four years of coverage – at $60.1 billion.

Lighting is the largest Building Efficiency subsegment with estimated revenue of $103 billion in 2014 (Table 5.1), led by commercial energy efficient lighting at $54 billion. Residential energy efficient lighting (REEL) is a new product category added in this year’s report. With revenue of $44 billion in 2014, REEL is Building Efficiency’s second largest product category globally and the largest category in the U.S. market, at $9.7 billion. Even excluding this new product category, Building Efficiency experienced the strongest four-year growth of any
segment globally, up 40% compared to 2011.

Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) is now the second largest subsegment with $58 billion in revenue last year. The Building Envelope subsegment grew 18% to an estimated $18.7 billion in revenue, driven by commercial and residential energy efficient retrofits, as well as zero net energy buildings (ZNEBs). Building Design followed with $15.5 billion, up 12%, led by commercial energy efficient retrofit services, and $2.4 billion in building information modeling, up 18% over 2013 and 59% compared to 2011.

Samma källa har också låtit göra en katalog över olika tekniska lösningar som faller inom kategorin att vara avancerade. Den är ganska kul men man ser även vid en snabb läsning att det finns flera med svenskt ursprung som borde ha varit med! Kolla själv!

Det är också glädjande när man som denna bloggsida drar sig till minnes hur DN för 10 år sedan talade om “vedsamhälle” och återgång till hästar i jordbruket när de raljerade med oss som talade om effektivisering och förnybart! LOL

Thursday, January 21, 2016

Upp och nedvända vär(l)den

Thomas Piketty rapporterade för några månader sedan att utsläppen av växthusgaser inte enbart bör tillskrivas olika länder utan även ta hänsyn till hur välståndet är (sned-)fördelat inom länderna.

Oxfam går nu vidare med en rapport och illustrerar bland annat med en passande bild som kan ses som ett cocktailglas (se nedan). De rikaste 10% av befolkningen står för 50% av utsläppen och de fattigaste 50% står för 10%. I The Independent gör man ytterligare en uträkning som visar att den rikaste procentens utsläpp är 175 gånger större än de fattigaste.

The Independent har också tittat in lite närmare i den värld där den rikaste procenten bor för att se hur de tänker och vad de gör. Utgångspunkten var Hemingways påstående att de rika är som vi andra fast med mera pengar. Så är det inte. Det är kusligt annorlunda.

According to Oxfam, the scale of the problem is increasingly stark: just 62 people, it says, own the same wealth as half the planet. The compares with 388 people just five years ago, when the global economy was just emerging from its deepest recession since World War II.

Nu skall tydligen den ökande ojämlikheten också bli en fråga på Davos-mötet men för att citera Stefan Sauks klassiska kommentar i en TV-sketch “Jag är skeptisk”.

image

Billigast och mest robust

Lazards jämförelser av olika energislag har även med en liten not om effektvisering. De visar i ett diagram som analyserar hur känsliga de olika sätten är för energiprisförändringar att effektvisering inte bara är billigast utan mest robust (bild nedan). Där vet man vad man får för pengarna!

Läs mer

Månadsindelade arkiv