Friday, March 16, 2018

Bör skall vara skall (såvitt ej annat framgår av texten)

Uttrycket fälldes av den legendariske elinspektören Georg Ljung i en diskussion om tolkningen av elföreskrifterna. Ett bra rättesnöre i mÃ¥nga sammanhang och inte olikt hur en annan oldtimer (frÃ¥n EPRI i USA) sett pÃ¥ energieffektivisering: ” We should use less electricity where we can, so we can use more electricity where we should.

RAP (Regulatory Assistance Project) har länge hävdat och vidhÃ¥ller att “effektvisering är svaret” men är öppna för att det kan komma fler frÃ¥gor.

Diskussionen om vad energieffektivisering egentligen skall vara bra för kan dra nytta av de “gamla” mästarnas attityder.

Effektivisera energianvändningen där Du kan sÃ¥ Du kan använda energi där Du mÃ¥ste. (“Bör skall vara skall”)

Bör skall vara skall (såvitt ej annat framgår av texten)

Uttrycket fälldes av den legendariske elinspektören Georg Ljung i en diskussion om tolkningen av elföreskrifterna. Ett bra rättesnöre i mÃ¥nga sammanhang och inte olikt hur en annan oldtimer (frÃ¥n EPRI i USA) sett pÃ¥ energieffektivisering: ” We should use less electricity where we can, so we can use more electricity where we should.

RAP (Regulatory Assistance Project) har länge hävdat och vidhÃ¥ller att “effektvisering är svaret” men är öppna för att det kan komma fler frÃ¥gor.

Diskussionen om vad energieffektivisering egentligen skall vara bra för kan dra nytta av de “gamla” mästarnas attityder.

Effektivisera energianvändningen där Du kan sÃ¥ Du kan använda energi där Du mÃ¥ste. (“Bör skall vara skall”)

Läs mer

Månadsindelade arkiv