Giv åt kejsaren vad kejsaren tillhör

Det är frestande att citera bibeln när man hör att den väntade nettodebiteringen för den el man producerar själv skall bli skatterabatt istället.

Om man vill skapa incitament för en åtgärd så vore det väl bättre att incitamentet knöts till det man gör (el) än till det man borde ha gjort (betalat skatt). Med knytningen till elproduktionen skapar man ju också en insikt om energisystemet och hushållningen. Med knytningen till skatten döljer man effektivt orsak och verkan.

Det gäller att hålla isär saker - som bibeln visste att berätta. Mynten för sig och bönerna för sig. El är en sak mellan mig och elleverantören. Skatten gör jag upp med skatteverket efter att ha konsulterat samvetet.

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv