Debattrekyl

Jovisst men….
DN debatt väljer att ta upp frågan om den så kallade rekyleffekten (rebound effect) av energieffektvisering. Debattörena fokuserar på behovet att ge den gröna tillväxten ett innehåll men rubriksättaren kan inte motstå frestelsen dramatisera och måla upp bilden att effektvisering skulle motverka sitt syfte. Vilket i och för sig också debattörerna inbjuder till genom att hänvisa till Jevons-paradoxen. En i vissa kretsar omtyckt hänvisning som bortser från att Jevons utvecklade den vid en tidpunkt då fossilbränsle (kol) var det enda alternativet och konsumtionen i samhället lågt utvecklad.

Den här diskussionen skulle ha känts mera relevant om man utgÃ¥tt frÃ¥n ett modernare material, främst IEAs skriviningar om “multiple benefits”. Där tar man upp ett mycket vidare spektrum av bÃ¥de “rekyler” och andra aspekter för bÃ¥de energisystem och ekonomi och i ett globalt perspektiv. Det finns pÃ¥ flera hÃ¥ll i världen ett behov av ökad konsumtion för att bekämpa fattigdom samtidigt som det hos oss finns goda skäl att kanalisera effektviseringens vinster i annan riktning. Och det finns inget skäl att använda mer energi än nödvändigt under nÃ¥gra omständigheter!

SÃ¥, jovisst men…...debattinlägget känns nÃ¥got nattstÃ¥ndet.

Sommarbilder 3 (Elnätet, kunden och medborgaren)

PÃ¥ försommaren har media rapporterat om hur elnätsmonopolen fungerar och att prissättningen pÃ¥ de tjänster som levereras lindrigt sagt är “varierande” över landet och mellan företagen. Det är kanske inte sÃ¥ konstigt eftersom den övergripande idén är att den el vi fÃ¥r via näten är en vara (som andra) och att vi är kunder som kan välja att konsumera el, skor, dataspel, teaterföreställningar eller ägg, allt efter vÃ¥ra preferenser och den budget vi har att tillgÃ¥. Som människor är vi konsumenter varken mer eller mindre!

Eller är vi inte? Spelar energin också en annan roll för oss? Är den ett medel för samhällsfunktioner på ett nytt och på flera sätt i den moderna världen? Spelar den kanske en roll för oss som medborgare?

Det är frågor som diskuteras i en skrift från The Edison Foundation i USA och där de bland annat illustrerar med bilderna nedan.

Det kanske till och med är dags att fundera över vad det är som regleras av myndigheterna? Det kanske är ännu värre än vi anat? Man pratar mycket om priset men hur är det med funktionen? I DN refererar man en ny bok av David Graeber och säger:

....ju mer marknad, desto mer byrÃ¥krati. I sin nya bok “The Utopia of Rules” hävdar Graeber att dagens moderna marknadssamhälle är det mest byrÃ¥krattyngda som nÃ¥gonsin har existerat.

Den gamla “koncessionsbyrÃ¥n” vid dÃ¥varande Statens Energiverk hade 5 tjänster och dagens Energimarknadsinspektion över 100! DÃ¥ övervakades priser och villkor lokalt eftersom de flesta energiföretagen var kommunägda. Smart!?!

 

 

——
Sommarbilderna kommer att vara ett litet avbrott för att göra regnstrilandet mera uthärdligt och samtidigt lite nyttigt.  cool smile

image
———
image
———
image

Sommarbilder 2 (Resursekonomi och affärsmöjligheter)

Den här bilden se nedan, är mindre lättillgänglig än den förra, men väl värd att begrunda. Den är tagen frÃ¥n rapporten “Growth Within” som visar hur mycket vi skulle kunna tjäna pÃ¥ att gÃ¥ över till en kretsloppsekonomi (sidan 17).

Den visar till att börja med att vi använder mellan 50-100% mera resurser än vi skulle behöva (A) för att nÃ¥ den “nytta” vi strävar efter och att när vi nyttjar det vi producerat sÃ¥ använder vi inte produkterna “optimalt” (B) (y-axeln). En typisk Europeisk bil stÃ¥r stilla 92% av sin livstid!

Vi använder heller inte produkterna så länge som de egentligen skulle hålla (C) (x-axeln) och när vi skrotar dem så återvinns bara en bråkdel av vad som vore möjligt (D).

Det finns affärer att göra här och i sanningens namn så har detta börjat på sina håll. Inte minst vad avser kläder där både plagg och fibrer tas tillvara i second-hand och återvinning. Men det är bara början och ännu så länge blygsamt.

——
Sommarbilderna kommer att vara ett litet avbrott för att göra regnstrilandet mera uthärdligt och samtidigt lite nyttigt.  cool smile

image

Sommarbilder 1 (Marknadens lärande och utveckling)

Det regnar och är därför ett utmärkt tillfälle att sitta och titta på (lärorika) bilder. Som den här nedan. Kolla hur tekniken har utvecklats under en sexårsperiod! Samma prestanda men väsentliga arbets- och materialbesparingar till följd av erfarenhetsåterföring. Förbättringar mellan en faktor 3-4 i flera avseenden!

SÃ¥dant som ocksÃ¥ fÃ¥ngas i sÃ¥ kallade “lärkurvor”. Det finns mycket mera sÃ¥dant här att göra när marknaden för energieffektvisering skjuter fart.

Bilden är från ett föredrag som hölls på Skånes Energiting tidigare i år.

——
Sommarbilderna kommer att vara ett litet avbrott för att göra regnstrilandet mera uthärdligt och samtidigt lite nyttigt.  cool smile

image

Är Energiewende global?

Energibranschen möter samma utmaningar och möjligheter världen över även om vi har en tendens att uppfatta dem som lokala. Miniatyriseringen av tillförsel, ökat IT-utnyttjande och smartare användningsteknik är de viktigaste faktorerna. De är globala företeelser och det finns stora möjligheter i att lära av hur de behandlas i andra länder.

I USA har The Edison Foundation samlat tankar pÃ¥ omrÃ¥det i en intressant skrift där man organiserat texterna efter utvecklingsmöjligheter för nätet, för kunderna och för regleringen. Precis som “Growth within” kan vara spännande sommarläsning lämpar den här sig för hängmatta och eftertanke.

Ett av bidragen är skrivet av Sverigebekante Lawrence Jones som nÃ¥gra stött pÃ¥ genom ett IEA DSM-webinarium om förnybar energi och effektvisering. Han skriver om hur regleringsinstrumentet behöver utvecklas (sid 85). Visserligen främst ur ett amerikanskt perspektiv men det är ocksÃ¥ nÃ¥got som vi behöver fundera mer kring även om mÃ¥nga anser att “reglering” är ett fult ord, men en marknad behöver regler för att fungera.

I Tyskland jobbar man med hur marknaden skall kunna utvecklas och skapandet av en Energiunion i Europa kan knappast ske utan ett regelverk.

——-
Nu tar vi en paus över sommaren och återkommer när det börjar bli dags för kräftorna. Med förbehåll för att eventuella sensationer i mellantiden kan behöva belysas och kommenteras. cool smile

 

Bättre ekonomi, fler jobb med kretslopp

Alla ni i Almedalen fÃ¥r ursäkta men det viktigaste materialet om energi, miljö, resursanvändning och klimat hittar ni inte där! Det finns istället hos Ellen Mac Arthur Foundation och heter “Growth Witin” och är en rapport om kretsloppsekonomi.

Ã… andra sidan sÃ¥ lämpar den sig väl för eftertänksam läsning och kan kanske bli ett ämne i sig sjäv nästa Ã¥r i Almedalen? Den talar nämligen om hur vi kan förbättra vÃ¥rt samhälle i flera avseenden men att det krävs teknologiska omställningar och nya affärsmodeller. Inte nödvändigtvis ny teknologi men andra sätt att använda den vi har. Man talar om “disruptive technologies” och det hörs inte sÃ¥ mycket frÃ¥n Almedalen om sÃ¥dana!

Renässans för teknikupphandlingen?

Kan vÃ¥rt “missnöjes vinter vara pÃ¥ väg att bytas ut mot en glorrik sommar” (Richard III) genom detta regeringsutspel? Teknikupphandling var en gÃ¥ng en svensk paradgren!

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv