Debattrekyl

Jovisst men….
DN debatt väljer att ta upp frågan om den så kallade rekyleffekten (rebound effect) av energieffektvisering. Debattörena fokuserar på behovet att ge den gröna tillväxten ett innehåll men rubriksättaren kan inte motstå frestelsen dramatisera och måla upp bilden att effektvisering skulle motverka sitt syfte. Vilket i och för sig också debattörerna inbjuder till genom att hänvisa till Jevons-paradoxen. En i vissa kretsar omtyckt hänvisning som bortser från att Jevons utvecklade den vid en tidpunkt då fossilbränsle (kol) var det enda alternativet och konsumtionen i samhället lågt utvecklad.

Den här diskussionen skulle ha känts mera relevant om man utgÃ¥tt frÃ¥n ett modernare material, främst IEAs skriviningar om “multiple benefits”. Där tar man upp ett mycket vidare spektrum av bÃ¥de “rekyler” och andra aspekter för bÃ¥de energisystem och ekonomi och i ett globalt perspektiv. Det finns pÃ¥ flera hÃ¥ll i världen ett behov av ökad konsumtion för att bekämpa fattigdom samtidigt som det hos oss finns goda skäl att kanalisera effektviseringens vinster i annan riktning. Och det finns inget skäl att använda mer energi än nödvändigt under nÃ¥gra omständigheter!

SÃ¥, jovisst men…...debattinlägget känns nÃ¥got nattstÃ¥ndet.

Kommentarer:

Nattståndet? Jevon formulerade sin paradox 1865!!!

Undrar om DNs debattör tror att det är bättre
med en bil som drar 3 liter/mil jämfört med en som drar 0,3 liter /mil?

Jo men DN har en tendens att dväljas i det förflutna. Särskilt när det gäller energifrÃ¥gor där de varnat för att en omställning skulle riskera att vi fastnade i “vedsamhället” och dÃ¥ var det nog inte moderna biobränslen de tänkte pÃ¥ utan snarare klyvyxans värld!

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv