Försäkringar är inte bara premier (och bonusprogram).

Intresset från försäkringsbranschen för konsekvenserna av klimatförändringar är stort och växande tydligast i USA. Riskerna är omsorgsfullt kartlagda, men hur är det med åtgärderna? Lite mera aktivitet också från försäkringsföretagen vore önskvärt för det handlar väl inte bara om att sätta premierna på en annan (högre) nivå?

Franska bilder

I Frankrike har presenterats ett stort innovationspaket med tekniksatsningar både på energieffektivisering och energi för transporter. Smarta hus, som bedöms kunna spara 20% energi, tågsätt som tillvaratar rörelsenergi vid bromsning och diesel-hybridfordon är de energirelaterade delarna i paketet som omfattar en satsning på över 500 M?. Kritiker antyder att programmet är mest till för att återställa fransk stolthet men innehållet ser intressant ut oavsett motivbilden. Man har också tittat på sysselsättningseffekterna i paketet. Det är åtminstone mera verkstad än snack!

Smarta nät fordrar smarta aktörer (och beslutsfattare)

Forskningsdirektoratet i EU har givit ut en programskrift om “Smartgrids”. I den målas upp en ganska annorlunda möjlighet för framtida energileveranser. Med större möjligheter till konkurrens och bättre möjligheter för kunderna att välja, inte bara leverantör utan bland olika produkter. Spännande men kommer existerande marknadsaktörer att vilja vara med eller….?

image
DG betyder “Distributed Generation” d.v.s. småskalig och utspridd produktion i stället för centraliserad.

FNs kommission för uthållig utveckling

UN CSD har sitt fjortonde möte i New York de första två veckorna i Maj. Högst på dagordningen står energifrågorna. I samband med mötet kommer säkert en del rapporter att “planteras” av olika intressegrupper bl.a, vid all de sidoaktiviteter som arrangeras. CSD publicerar också en del material av intresse i eget namn och mellan mötena.

Ekonomi som ger resultat.

Det har börjat växa upp flera nätverk som har en mera facetterad syn på ekonomi än den som vanligen använder i diskussioner och som brukar få avrunda bl.a regeringens propositioner med sina krav på “kostnadseffektivitet” och “affärsmässighet”. Ett av dem är New Economics Foundation, NEF, som bl.a ger ut små snabblästa sammanfattningar av kompletterande synsätt. T.ex. på Behavioural economics. I denna finns intressanta exempel på tillämpningar inom “policy-making”.

I Storbritannien finns ett intressant exempel i de effektiviseringsprogrammen sedan 1994. Fram till 2002 lät man “regleringsmyndigheten” sätta upp målet inom ramen för en allmän instruktion om att vara kostnadseffektiv. År 2002 övertogs uppgiften att bestämma villkoren av politikerna själva. Insatserna ökade markant liksom resultatet och kostnadseffektiviteten förbättrades. En förklaring som ges är att mellanhanden (regleringsmyndigheten) lät sig hämmas, för att inte göra fel, och avstod från att ta in andra bedömningar än de som strikt kunde hänföras till en kalkyl. Deras kunskap om ekonomisk psykologi kanske fanns men den kändes svår att hantera i en revision.

USAs tvångströja

skulle enligt ACEEE vara lättare att bära med en mera medveten satsning på effektivare energianvändning. Man argumenterar bl.a för “vita Certifikat” (I USA kallade EERS, Energy Efficiency Resource Standards), och visar på att effektivisering skulle ge en gynnsam påverkan på energipriserna.

image

BP Sustainability

BP (som ibland vill låta sin akronym läsas “Beyond Petroleum”) har kommit med sin utållighetsrapport för 2005. Man kan bl.a. läsa att BP har för avsikt att låta sitt enegemang i solcellstekniken innebära att sol-el skall vara konkurrenskraftigt mot varje annat produktionssätt. Oljekommissionen borde nog ta en titt!

Den här typen av rapporter är alltid intressanta bl.a eftersom de framställer sin analys av omvärlden på ett mera fantasirikt och spännande sätt än de rapporter som kommer från myndigheter.
image

Trygg energiförsörjning - Inte med kärnkraft!

Säger en rapport från Brittiska underhuset ‘Keeping the lights on’ (sammanfattning nedan) om framtidens energiförsörjning , men en del av den svenska diskussionen känns som ekon från det förflutna snarare än möjligheter för framtiden. När det gäller trygghet är frågan om hur många ägg man skall ha i korgen viktig. Dels för att vara mindre beroende av enstaka teknologier och leverantörer, och dels eftersom den värld vi lever i inte är samma som förr. Terrorismen är en ny komponent. Rapporten i Storbritannien har därför tittat på säkerhet och storskalig försörjning.

I Sverige skulle ytterligare satsning på kärnkraft när vi redan har drygt 50% i el-balansen inte öka tryggheten. Diversifiering är svårt men nödvändigt och det finns ingen “silver bullet”. Worldwatch Institutes tidning (May/June 2006) gör en genomgång av kärnkraftens möjligheter och tidigare “kraftsamlingar” i artikeln “Brave Nuclear World”. Inte heller då var kärnkraft någon “silver bullet”.
————————————————————————————————

Ur Brittiska underhusets rapport:

Executive Summary


1.  By 2016, it is likely that between 15 and 20GW of electricity generating plant will be decommissioned. This amounts to nearly a quarter of total UK generating capacity. Over the next 9 years, therefore, very substantial investment in new generating capacity and energy efficiency will be required if the lights are to stay on?even in the absence of demand growth. Further substantial investment on a comparable scale may be required in the following decade.

2.  At the same time, the UK is facing the unprecedented challenge of achieving radical reductions in carbon emissions in an effort to combat global warming?as reflected in the difficulty of achieving the UK 2010 carbon reduction target. The electricity generating sector accounts for nearly a third of total emissions and it will therefore need to play a significant role in achieving such reductions, and indeed the achievement of the 2050 target will depend heavily on the nature of investment in generating capacity over the next two decades. The Energy White Paper of 2003 addressed the need for carbon reductions across the economy but did not set specific targets for the generating sector. However, it endorsed the view set out in the Performance and Innovation Unit (PIU) report that new gas-fired plant, renewables and energy efficiency could make up for the potential generating gap.

3.  Over the next ten years, nuclear power cannot contribute either to the need for more generating capacity or to carbon reductions as it simply could not be built in time. The potential generating gap during this period will need to be filled?largely by an extensive programme of new gas-fired power stations, supplemented by a significant growth in renewables. Contrary to popular belief, a further ‘dash for gas’ would result in significant carbon savings. Moreover, it is not clear how much effect the replacement of older coal and nuclear plant by gas will have on the security of total electricity supplies, as we will in any case become highly dependent on foreign imports of fossil fuels for our total energy requirements?including over twice as much natural gas for industrial and domestic uses as we use for electricity generation.

4.  By 2016 at the latest, substantial further investment in generating capacity will be needed, and there are a number of different lower-carbon technologies which could contribute on a large scale?including renewables, microgeneration, offshore wind, nuclear, and carbon capture and storage. But there is substantial evidence to show that progress in deploying key technologies?in particular carbon capture and storage, off-shore wind, and microgeneration?is inadequate. The real issue which the Government is failing to address is whether the policy and regulatory framework in place is sufficient to stimulate the growth of lower-carbon generation on the scale required.

5.  All lower-carbon generating technologies are more expensive than coal and gas, and will require a long-term funding framework in order to reduce investment risk and ensure that the necessary investment takes place. The current highly liberalised UK electricity market structure is too short term and fails to provide such a framework. Indeed, it is not clear whether it will even ensure that enough investment takes place to keep the lights on by 2016. There are a number of options open to the Government to address this?including the introduction of some form of capacity payment, the development of low-carbon generation contracts, and the modification of the Renewables Obligation to provide a range of incentives for different technologies. The Government will need to consider what changes to the market structure are required as part of the Energy Review.

6.  Nuclear power raises a variety of issues which would need to be satisfactorily resolved before any decision to go ahead is taken. These include long-term waste disposal, public acceptability, the availability of uranium, and the carbon emissions associated with nuclear. There are also serious concerns relating to safety, the threat of terrorism, and the proliferation of nuclear power across the world. Moreover, given the fact that substantial changes in the relative cost of energy technologies are likely to occur over the next 20 to 30 years, it is by no means clear whether investors will wish to commit themselves to 70 years of nuclear generation. There are striking similarities here to the position in 1980 when a similar large scale programme of nuclear new build eventually resulted in the construction of only one new reactor?Sizewell B.

7.  A Government decision to support a major programme of nuclear new build must also take account of the impacts on investment in other areas?notably energy efficiency, renewables, carbon capture and storage, and the development of distributed generation systems. The potential of these various technologies over the next 20 to 30 years is immense, and any public subsidies for nuclear must be weighed against the substantial progress towards reducing carbon emissions and ensuring a greater degree of security of supply which these alternatives could achieve with similar subsidies. However, as all forms of lower-carbon generation will require financial support, the Government should accept that the shift to a sustainable energy strategy cannot be based?at least in the medium term?on maintaining low energy prices.

8.  The Government should be doing far more to promote progress in these other areas. Carbon capture and storage will, in particular, be of crucial importance in view of forecasts which show increasing use over the next thirty years of fossil fuels?especially in developing countries such as China and India. Renewables and distributed generation could also contribute hugely in both a national and global context?but many of the technologies involved warrant special support to bring them to market and achieve the cost-reductions which will make them competitive.

9.  While this inquiry has focussed primarily on supply side issues, we cannot emphasise enough that reducing demand is also a vital component on the path to a sustainable energy strategy. There is, as yet, little evidence to suggest that the Government has succeeded in doubling the rate of energy efficiency improvements as envisaged in the Energy White Paper. Far more decisive action and political leadership is required, and we would also urge the Government to consider setting absolute targets for reductions in demand as a way of stimulating the growth of energy efficiency and guaranteeing the level of carbon savings achieved.

10.  The nature of the current Energy Review is unclear?whether it is specifically fulfilling the Prime Minister’s desire to make a decision on nuclear, whether it is a review of electricity generating policy, whether it is a wider review of progress against the Energy White Paper, or whether it is reopening the broad policy debate which the White Paper itself encompassed. We are also concerned that it does not appear to have resulted from a due process of monitoring and accountability, and that the process by which it is being conducted appears far less structured and transparent than the process by which the White Paper itself was reached.

11.  If the Energy Review is focussed mainly on electricity generation and, in particular, a decision on nuclear, then it is unclear what the nature of such a decision could be and the Secretary of State himself was unable to explain this. Indeed, the Government has always argued that its role is not to prescribe the fuel mix, and it has invested much effort in developing a fully liberalised market which will determine for itself such investment decisions. The frequent statements that it must make a decision on energy, and specifically on nuclear, fundamentally conflict with such an approach and would therefore represent a major U-turn in energy policy. Moreover, if the Government does indeed come to a decision on nuclear, it is unclear why it should not also come to a decision on off-shore wind, marine, or micro-CHP - let alone the array of possible measures to support energy efficiency. Yet we never hear Government ministers talking in such terms.

12.  If, on the other hand, the Energy Review is a wider ranging review of policy it will fail to command the support of stakeholders, the public and politicians if what emerges is significantly different from the course that was charted in the Energy White Paper without a proper explanation of how circumstances have altered sufficiently to justify such a change and without further wide-ranging consultation on the nature of the change. It is also unsatisfactory that it was launched before the publication of the long-delayed Climate Change Programme Review and will be concluded before the Stern Review has reported. This does not inspire confidence about the extent of coordination within and between different parts of Government.

13.  We remain convinced that the vision contained in the White Paper?with its focus on energy efficiency and renewables as cornerstones of a future sustainable energy policy - remains correct. What is now needed is a far greater degree of commitment from the Government in implementing it. Alongside, more attention needs to be given to technologies such as clean coal and carbon capture and storage, both of which may have a significant role to play nationally and globally.

Sverige och energiteknikfronten

Efter att ha läst propositionen om energieffektivisering i Sverige har man svårt att föreställa sig hur Sverige skall ta en plats i frontlinjen. Men efter att sedan ha sett WWFs senaste rapport ‘Power Switch’ så inser man att möjligheten finns. Naturligtvis fordras, som WWF visar med goda exempel från andra länder, att man satsar på hemmamarknaden för att visa hur man gör och dra till sig utländska köpares intresse. Uppvisa ledarskap - formulera vision - bli pionjär! Någon som är intresserad? Kanske Storbritannien där en parlamentsgrupp lagt ett förslag om ‘uthållig upphandling’. I den har åtminstone behovet av ledarskap identifierats i den politiska processen.

Illustration ur WWFs rapport.
image

Kvalitetsmärkning av fjärr-energi

Ja det kanske blir följden av ett projekt som drivs av Euroheat and Power. Man lägger fast metoder för hur effektiviteten av olika system skall kunna bedömas på likvärdig grund och särskilt vad det betyder i termer av hur icke-förnybara resurser används. En intressant sak är att man försöker konstruera ett Europa-index för värmebehov och som är korrigerat för klimatskillnader.

image
Man kartlägger också hur byggnader värms f.n. inom EU-området.
image

Hårdare standarder

för produkter som använder energi föreslår ACEEE i USA i en ny rapport (man måste registrera sig för att ladda ned rapporten). Den redovisar läget för ett stort antal produkter och läsningen kan vara intressant för att jämföra med våra förhållanden. Man har också konstaterat att införandet av nya standarder kanske inte kan göras på bred nationell från utan måste ske på delstatsnivå och man har satt upp ett system för att följa den processen. Detta kan vara något för oss att ta efter i Europa eftersom medlemsländerna (inklusive vårt eget) har en besvärande tendens att försöka undvika åtgärder som gagnar effektiviseringen.

Direkt energi-demokrati i EU!

Energidirektoratet har tagit ett intressant initiativ till direkt demokrati i energifrågorna i anslutning till den nya grönboken om energistrategi . Du har chansen att besvara ett antal frågor, men också att lämna egna synpunkter. Frågeformuläret är på engelska men grönboken kan Du ladda ned på svenska. Och det är gott om tid med svaret, ända till den 24 september.

Processen ser ut så här (punkt 1-2 är klara och vi är inne på 3-4):
image

Marknadsintroduktionen saknas - din tönt! (It’s the deployment - Stupid!)

Bill Clinton hade en gång, som mantra för sig själv “Its the economy stupid” för att fokusera på väsentligheter i debatterna. När det gäller teknikutveckling är det marknadsintroduktionen som är den väsentliga men svaga länken i kedjan. Vi behöver nog ett eget mantra för att inte glömma detta grundläggande förhållande. Det är från introduktionen av ny teknik och den systematiska återföringen av erfarenheterna i en “lärprocess” som vi stegvis tar oss framåt och får bättre och billigare produkter. Tydligt visat av Clas-Otto Wene vid en konferens i Oxford nyligen.

Och se på Clas-Ottos exempel på hur Fotocellstekniken utvecklats (LR20% betyder att kostnaden sjunker 20% för varje fördubbling av marknadens totala installation). Jämför sedan den med Michael Grubbs påpekande om el i Indien!! Visst finns det mycket att åstadkomma men då kan inte den rika världen gömma sig bakom sina önskemål om kortsiktig lönsamhet. Tvärtom, ett sådant beteende hämmar vår egen ekonomi på lång sikt. Och då kan vi minnas Bill Clintons “tänkespråk” igen! Fast det är för sent.

image

image

Certifikat som metod

Ett av EUs mål är att öka andelen el från förnybar energi. Sverige har valt att använda gröna certifikat för att nå målet men det finns andra metoder. Skattelättnader är en och “garanterat pris” (feed-in tariffs) är en annan. Metoderna har undersökts och jämförts (Renewable_EU.pdf). De svenska argumenten handlar om “marknadsanpassning” och kostnadseffektivtet. Men räcker det för att befordra bra och långsiktiga lösningar eller att ens att nå målet?

EUs rapport visar en ganska dyster bild för Sverige. Det må vara billiga gröna kWh man köper men effektiviteten (måluppfyllelsen) är svag. Nu skall ju den saken klaras genom att företagen åläggs att köpa sin kvotmängd men vad sorts kWh får de? För investerarna pekar man på att osäkerheten i priserna för certifikaten (på alltför små marknader) är en återhållande faktor. Och självklart innebär denna lågkostnadsmodell att mera avancerad men riskfylld teknik överhuvudtaget inte kommer in vilket i sin tur kan leda till alltför låg diversifiering i systemet.

EU-rapporten har också den förhållandevis ovanliga egenheten att den noterar ett samband mellan förnybar energi oc effektivisering. Man påpekar nämligen att det blir lättare för ett land att nå sitt kvotmål om man har en lägre användning.

I Tyskland, där man satsat på en stödform med garanterat pris och som ansluter till “lärkurvans” utveckling, har man sett just att kostnaderna för mera avancerad och långsiktigt hållbar teknik sjunker samtidigt som man attraherar investerare som är intresserade av utveckling på sikt. Den senaste rapporten från ministeriet visar på goda framtidsutsikter (se figur nedan). En intressant jämförelse mellan certifikat (kvotsystem) och garanterat pris har gjorts i en rapport från Cambridge. I den ifrågasätts om de vanliga antagandena om att kvotsystemen är billigare och mera konkurrensbefrämjande när man ser till helheten!

image

Det är nog inte bara den svenska skatten

som får energipriserna att stiga. Hela Europa brottas med samma frågor och från EU pekar man på bristande konkurrens både mellan företag och till följd av att länderna inte öppnar sina marknader. Enligt affärsvärlden nr 13 så spelar och de “gratis utsläppsrätterna” en roll. Och fortfarande är det effektivare energianvändning som bäst botar problemet.

Summan av delarna och helheten

The Independent frågade för en vecka sedan vad man kan göra på det personliga planet för att bidra till hållbarheten. Svaret är “Mycket”, men “någon måste också ta ansvar för helheten”. Myten om att de enskilda ostörda belsuten adderas till en perfekt lösning förblir en myt. Strategiska beslut tas varje dag av alla men de måste ha en samhällelig ram för att vid behov påskyndas och stundtals också begränsas.

Citat: “The contributions from Independent readers range from the micro-issue of the light bulbs in our homes to the macro-economics of the world and a realisation that the driving force behind climate change is simply the pursuit of economic growth. ”

Men såg författarna till den svenska regeringens effektiviseringsproposition detta samband?

Vita Certifikat sprider sig

I USA kallas de EERS (Energy Efficiency Resource Standards) och finns eller övervägs i ett tiotal delstater. I Europa finns de i Storbrittannien, Italien, Flamska Belgien och snart i Frankrike. I Australien har de tagits in till New South-Wales. Och de förutskickas i energitjänstedirektivet. ACEEE i USA har gjort en översikt och analys.

Och I Sverige då? Föregångslandet, enligt självbilden? Utredning pågår!

Din alldeles egen koldioxidbudget

Hur mycket koldioxid drar Du per år (eller per resa)? Det går att beräkna så att Du åtminstone vet och inte behöver hamna i samma predikament som Storbritannines kronprins. Du kan sedan köpa din ‘off-set’ hos Svensk Naturskyddsföreningen.

April, april din dumma fossil!

Firas främst i USA och Canada.
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv