USAs tvångströja

skulle enligt ACEEE vara lättare att bära med en mera medveten satsning på effektivare energianvändning. Man argumenterar bl.a för “vita Certifikat” (I USA kallade EERS, Energy Efficiency Resource Standards), och visar på att effektivisering skulle ge en gynnsam påverkan på energipriserna.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv