För mycket och för snabbt Näringsministern!

Politiker brukar ofta bli beskyllda för att ge för lite (resurser) och för sent när de lanserar sina förslag. När nu näringsministern föreslår att man skall tilläggsisolera och sätta in treglasfönster för att motverka de höga elpriserna kan man säga tvärtom. Det är för mycket och för snabbt! Men det är på rätt spår!

Investeringar som ministern talar om skall göras med omsorg och tanke. Vinterns elpriser är artificiellt höga och det finns så mycket man kan göra med snabb verkan under tiden man förbereder de större investeringarna. Sådant man kan göra NU. Så här skriver Energirådgivarna:

Vägra prischock! Se över elkonsumtionen
Även denna vinter drabbas svenska elanvändare av en elprischock. Enligt Villaägarna motsvarar prisökningarna 3200 SEK för en genomsnittlig villa och användningen är 25000 kWh per år fördelad på värme (60%), hushållsel (20%) och varmvatten (20%).
Elpriset för en genomsnittskund med denna förbrukning är c:a 1,5 SEK/kWh, inklusive skatter och avgifter, vartill kommer nätavgiften vars rörliga del är c:a 0,1 SEK/kWh. Detta innebär att en energibesparing på c:a 8% (d.v.s. 2000 kWh/år) skulle motverka elprishöjningen. Du som kund kan alltså ta tillbaka de pengar du förlorar själv!
Ladda ner vår pdf med bra spartips!

Med deras enkla råd kan man alltså motverka prishöjningarna med mycket enkla åtgärder och sedan under kommande år spara pengar även när elpriserna återgår (om de nu gör det?).

Men naturligtvis skall villaägarna ÄVEN fundera över när det är lämpligt att ta till de mera genomgripande åtgärder som ministern talar om. Det kanske inte är nu utan senare. Och då skulle de ha stor nytta av att ha en bra energideklaration. Men för att de skall få detta måste ministern nog ingripa mot sina egna myndigheter som nu håller på att urholka det instrumentet radikalt! Vilket Energirådgivarna också påpekat (se artikeln “Snabba Cash).

 

Slaget om ett effektivare Europa

Börjar inom kort. Nu har vi hört alla höjdarna uttala sitt stöd för kraftfullare satsningar på effektivisering och att 20% målet måste uppnås. Men det är retorik. Nu börjar vardagen (se tidtabell nedan) och redan är budgivningen i gång. Men det hör till spelet att man mörkar.

Då är det kanske allvarligare med de länder som låtsas att de uppnår målet men i själva verket omformulerar det som det passar dem. Ett av dem finns nära där Du bor!

4 Feb. 2011: Meeting of EU heads of state and government in Brussels.
28 Feb. 2011: Energy ministers to adopt conclusions on ‘Europe 2020’ strategy and energy infrastructure priorities.
2-3 May 2011: Informal meeting of energy ministers to debate energy roadmap 2050.
10 June: Energy ministers to adopt conclusions on Energy Efficiency Action Plan.

Kan Sverige bli ett internationellt föredöme?

Det är vad sex forskare vid Stockholm Environment Institutet, SEI, föreslår i en artikel i DN. Detta skall ske genom att man etablerar en vetnskaplig kommission till stöd för regeringen, tillsätter en chief scientist med likartad funktion samt tar initiativ till samordning av internationella processer. Eller med ett annat uttryck “tar fastare grepp och fokuserar”. Och visst är “Governence” är viktigt, men finns det någon sannolikhet i att Sverige skall göra det?

Regeringen kommer sannolikt att invända att de redan har en Expertgrupp för Miljöstudier. Dess sammansättning är märklig men speglar nog hur man tänker i dessa frågor i den Svenska regeringen (eller åtminstone hos den del som bestämmer, nämligen Finansdepartementet).

Eller också hänvisar de till myndigheter som i samverkan skall svara för kompetensen. Då kan det ske som när sex myndigheter hänvisar till att det blir för dyrt att uppnå WHOs gränsvärden för radon eller anser gränsen för effektivare energianvändning redan vara nådd!

Det är inte säkert att I Sverige gäller det som den danske professorn Jörgen Nörgaard en gång sade : ?Om det nu inte är kostnadseffektivt att rädda världen så kan det ju ändå vara en bra id?

FME - en orsak till avundsjuka?

Norge satsar stort på miljövänlig energi o sitt FME-projekt (Forskningscentra för Miljövänlig Energi). För några år sedan inrättade man åtta sådana centra (se karta nedan) av vilka två sysslar med vindkraft, två med koldioxidinfångning (CCS), ett med bioenergi, ett med solceller, ett med hur olika sorters förnybar energi påverkar miljön och ett med noll-utsläppsbyggnader (ZEB). Och nu avser man att komplettera dessa tekniska centra med några som tar sig an den samhällsvetenskapliga forskningen kring teknikförändringar.

Det norska forskningsrådet ger därutöver också direkt stöd till arbete som rör IEAs och EUs projekt vilket ytterligare stärker deras möjlighet att verka för att norsk industri tar plats internationellt och i konkurrensen. 

Nu har de ju resurser från oljepengarna och där hjälper inte avundsjuka, men när det gäller strategiskt tänkande borde vi ju ändå ha möjligheter att hänga med, eller….?

image

Fokus på näten

Att få ett 100% förnybart el-Europa är kanske inte i först hand en fråga om produktionsanläggningar utan om nät. Smarta nät och supernät så att förnybar energi kan tas till vara där den finns lokalt och transporteras från överflödsplatser regionalt. Det är en Greenpeace vision kallad “Battle of the Grids” där man till 2050 plockar bort både kärnkraft och kolkraft. Och oavsett vilken hållning man må ha ifråga om energiframtiden så är den här visionen tekniskt spännande.

Den underliggande studien har utförts av Energynautics och innehåller ytterligare information om antaganden och beräkningsförutsättningar.

image

Frikoppling och resurseffektivitet

EU satsar på resurseffektivitet (Ecoeffektivtet) för att inskärpa att den tillväxt man vill ha inte skall resultera i utarmning av jordens resurser, se bild nedan. Det vi i dagligt tal kallar effektivisering innebär alltså bara en partiell frikoppling (att göra mer med mindre pengar) och inte en absolut frikoppling (att göra mer med mindre resursuttag). Koncepten behandlas utförligt i den rapport från vilken bilden är hämtad.

Denna syn på effektivitet är en del av EUs s.k. flaggskeppsinitiativ som är samlade i tre kategorier “smart, uthållig och inkluderande tillväxt”. Rapporten kan ses som ett första exempel på hur dessa initiativ översätts i konkreta åtgärder.

image

Effektivisering måste vara snyggt (också).

image
Jo det är en lampa med LED och som sägs dra bara 40% så mycket som en konventionell CFL för samma ändamål (skrivbordsbelysning). Den är tvivelsutan dyrare än sin IKEA-motsvarighet men kanske ändå kan vara inspirerande för dem?

En av männen bakom företaget som kommit upp med just den här lampan förutspår att vi detta år går in i en guldålder för design av produkter som bl.a. behövs för det uthålliga samhället. Bra tänkt! Hoppas att han har rätt.

Den som har flest prylar vid sin död har vunnit.

Ett talesätt som ibland används när man försöker karakterisera vårt materialistiska samhälle och tidevarv. Men “Att ifrågasätta tillväxten tycks dömt att vara förbehållet dårar, idealister och revolutionärer”, skriver professor Tim Jackson i en artikel i Expressen. Själv tillhör nog inte någondera av de kategorierna.

Tim Jackson förklarar i en kortare föreläsning att dagens system fungerar så att “vi använder pengar vi inte har på prylar som vi inte behöver för att skapa en intryck som inte håller på människor som vi inte bryr oss om”. Detta sagt som en kommentar till att hushållens sparande i Storbritannien blivit negativt.

Han har skrivit en spännande rapport för Sustainable Development Commission i Storbritannien kallad “Prosperity without growth? - The transition to a sustainable economy”. I den visar han att först frågan inte handlar om tillväxt eller inte utan om vilken tillväxt och vid vilken tidpunkt, t.ex. vid recessioner (se klipp nedan).

Så långt är nog alla hyfsat ense, men sedan går han vidare och skissar mera uthålliga modeller där även konsumtionsmönster och arbetstid spelar en roll. Men en slutsats är nog (tyvärr) att vi inte är riktigt mogna för dessa tänkesätt, eller….?

image

Kolsvart brottslighet

“Man kan komma långt med sparsamhet och flit och hederlighet”, sjöng en gång Ulf Peder Olrog, och lade till i nästa versrad, “men man drar sig i det längsta får sådana metoder”. Och visst vet man att banker kan rånas och bluffas. Både utifrån och inifrån. Men att man kan stjäla och bluffa med utsläppsrätter!!

En avancerad form har varit återanvändning av redan utnyttjade (förbrukade) rättigheter. Utövad av ingen mindre än det nuvarande ordförandelandet i EU, Ungern. Nu skall EU göra en grundligare undersökning och antagligen kommer det fram mer, men förhoppningsvis innebär det också att systemet görs bättre.


image

Energieffektivisering rör sig!

Man brukar säga att energieffektiviseringens största problem är att den har inte tillräckligt med rörliga delar. Därför är kraftstationer alltid mera spännande. Men energieffektiviseringen rör sig! Det kan man se i Energirådgivarnas filmfestival!

De har samlat på sig filmer som finns tillgängliga på nätet och anordnar nu en omröstning för att kunna presentera en vinnare både bland filmerna och dem som röstar (Du till exempel). Det är bl.a. spännande att se att det finns filmer i så olika genrer som Humor, Skräck, Dokumentär och Djur och Natur. Och att det finns både svenska och utländska. Kolla!

Dessutom, om Du har cineastiska talanger kan Du göra din egen film och delta i tävlingen.

Timeo hominem unius libri

“Jag fruktar den människa som bara läst en bok”, ett uttryck som tillskrivs Thomas av Aquino. Men det finns nog anledning att ännu mer frukta dem som litar på den som bara läst en bok (och själv kanske inte ens det)! Detta sagt efter att ha sett att den nye ordförande, av republikanerna utsedd,i USAs parlamentariska kommitte för energi och miljö är John Shimkus. Hans källa för att studera klimatfrågan är nämligen bibeln i vilken Gud lovat att efter den syndaflod som drabbade världen vid Noaks tid så skall det inte bli några fler! Case closed - IPCC go home!

Det finns visserligen de som granskat just den delen av Mr Shimkus källa och funnit grava brister. Men det imponerade inte heller på dem som nominerade för republikanerna.

Har energikommissionären abdikerat eller effektiviseringen vunnit status?

När arbetsåret inleddes markerade ingen mindre än chefskommissionären själv att effektiviseringsmålet till 2020 är 20% minskad användning jämfört med 1990 samt att länderna behövde sätta fart.

Det är väl bra? Men man undrar ändå om energikommissionären Oettinger nu förvunnit helt in i kulisserna. De få gånger han uttalar sig är det inte om effektivisering utan om olika, oftast mindre, aspekter på tillförseln. Hans intresse är inte på topp och det är väl tveksamt om ens Barroso kan få fart på honom. När Wikileaks öste ut dokument om vad olika diplomater sade om varandra fanns även Oettinger med och karakteriserades som en illa omtyckt och lam anka!

Det är inte dagens utsläpp som hotar framtiden!

Utan det är utsläppen från sådana anläggningar och fordon som vi ännu inte byggt! Om vi lät dagens utsläppskällor (kraftanläggningar, fordon, industriprocesser, mm) tjäna ut och skrotas när de uppnått sin tekniska livslängd såskulle vi inte addera mera koldioxid till atmosfären än att vi skulle klara tvågradersmålet ganska lätt, se bilder nedan. Detta framgår av en artikel i Science från september i fjol.

Nyttan av denna beräkning är budskapet att om vi nu genast satte igång att enbart använda “kolfri” teknik samt ersätta den uttjänta med sådan, då klarar vi klimatproblemet lätt! Det är alltså en kraftfull uppmaning till att omedelbart ställa om tekniken i samhället - att transformera marknaden. Och sluta diskutera vem som skall vara först eller var det är hypotetiskt billigast. Den som är först med det som alla behöver vinner ändå. Som det heter i reklamen - Just do it!

 

image

Stockholmarna är sämst i landet!

EON:s undersökning om attityder och vidtagna åtgärder vad gäller energisparande är alarmerande läsning, särsklit för Stockholmarna!  angry Det gäller alla kategorier av beteende och åtgärder - stand by funktioner, lågenergilampor och isolering. Det finns annars en hel del att spara in på, särskilt när det gäller stand-by-funktionerna (se bild nedan).

Generellt sett är medvetandet om elanvändning och miljö lågt, men det finns en positiv attityd till att effektivisering sparar både pengar och miljö i alla inkomstgrupper.

image

Elmarknadsreform i Storbritannien

Öriket i väster har aviserat en reform som har till syfte att locka fram investeringar i koldioxidfri el och säkerställa tillgången på el. Reformen vilar på fyra pelare och de är ganska komplicerat att få en överblick vad gäller hur de olika delarna fungerar tillsammans. Förmodligen är detta, samt publiceringstillfället (strax före jul), förklaringen till att det är sparsamt med kommentarer ännu. Möjligen kan det också bero på att den Brittiska regeringens presentation av innehållet är rörig för att uttrycka det milt. grrr

1. Man skapar en ny variant av inmatningstariff (feed-in-tariffs) som betalar mellanskillnaden mellan marknadspris och kostnad för koldioxid-fri el (både förnybar och kärnkraft!) och slopar de gröna certifikaten, från 2017. Mellanskillnaden kan också tillfalla kunderna om priset är högre än kostnaden.
2. Elproducenter har tidigare varit undantagna från den särskilda klimatavgiften om de varit handlande inom EUs system för utsläppshandel (ETS), men detta upphör.
3. Man sätter en gräns för specifika utsläpp (g kol per kWh) från nya kraftstationer och som innebär att om de eldas med kol behöver de också koldioxidinfångning (CCS)
4. En “kapacitetsmekansim” skall se till att det finns tillräckligt med reservkraft i systemet antingen i form av kraftstationer eller som effektivisering (negawatt)! En intressant variant men otillräckligt beskriven.

Kommentarerna kommer bl.a. från Greenpeace som noterar att inmatningstariffens konstruktion innebär att man kan ge bidrag till kärnkraft och att gränsen för de specifika utsläppen kan innebära att man lockas till att låsa fast sig i dålig teknik.

WWF:s Kommentarer noterar också att stöd till teknik som är (eller borde vara) mogen, såsom kärnkraft, strider mot hela idn med inmatningstarifferna, se bild nedan. Stödet bör avse teknik i utvecklingsfast och i början av sin markandsintroduktion hellre än sådan som är etablerad, men ändå inte kan visa konkurrenskraft.

image

Figur från IEA:s “Deploying Renewables: Principles for Effective Policies- 2008”

Energisk ordförandestafett

Nu går ordförandeskapet i EU över från Belgien till Ungern. På agendan står en lång rad energifrågor av avgörande betydelse och det förefaller som om den nye klubbhållaren kommer att ta itu med dem utan förtövan. Det gäller den strategiska energiplanen (SET) och översynen av handlingsplanen för effektivisering. EU:s miljöorganisationer har ställt samman en lista att pricka av och där energieffektivisering är en av punkterna, med flera olika uppgifter, som man lätt kan skriva under på:

a) Ensure the new Energy Efficiency Action Plan is on the table of the European Summit on Energy on 4th February.
b) Introduce a legally binding absolute energy use reduction target of 20% by 2020, with appropriate specific targets.
c) Ensure a fully revised Energy Tax Directive with substantially increased minimum levels high enough to make a substantial contribution to energy savings and reductions of greenhouse gas emissions.
d) Give retail power companies responsibility and financial incentive to promote and implement energy efficiency measures in households, SMEs and industry.
e) Launch a major initiative for energy savings oriented deep renovations of existing building stock throughout the EU.
f) Introduce new innovative and reliable financial mechanisms, including through green investment banks for energy savings measures.

Det påstås att Ungern har för avsikt att göra energi till en profilfråga. Hur fet går? Det kan man kanske följa här.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv