Den som har flest prylar vid sin död har vunnit.

Ett talesätt som ibland används när man försöker karakterisera vårt materialistiska samhälle och tidevarv. Men “Att ifrågasätta tillväxten tycks dömt att vara förbehållet dårar, idealister och revolutionärer”, skriver professor Tim Jackson i en artikel i Expressen. Själv tillhör nog inte någondera av de kategorierna.

Tim Jackson förklarar i en kortare föreläsning att dagens system fungerar så att “vi använder pengar vi inte har på prylar som vi inte behöver för att skapa en intryck som inte håller på människor som vi inte bryr oss om”. Detta sagt som en kommentar till att hushållens sparande i Storbritannien blivit negativt.

Han har skrivit en spännande rapport för Sustainable Development Commission i Storbritannien kallad “Prosperity without growth? - The transition to a sustainable economy”. I den visar han att först frågan inte handlar om tillväxt eller inte utan om vilken tillväxt och vid vilken tidpunkt, t.ex. vid recessioner (se klipp nedan).

Så långt är nog alla hyfsat ense, men sedan går han vidare och skissar mera uthålliga modeller där även konsumtionsmönster och arbetstid spelar en roll. Men en slutsats är nog (tyvärr) att vi inte är riktigt mogna för dessa tänkesätt, eller….?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv