Ny varmfront på väg i Europa

Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes energi-/miljö-ministrar gör gemensam sak och argumenterar för att EU skall höja ribban för sina utsläpp av växthusgaser från 20% till 30% till 2020 samt att göra det ensidigt utan att begära motprestation av andra länder eller regioner. De ger på detta sätt stöd åt klimatkommissionären Hedegaards syn på saken.

Deras argument utgår från att det är billigare att göra nu pga recessionen, att det blir dyrare för varje år man väntar, samt att det sannolikt blir ännu dyrare än förutsett pga att de kalkyler som gjorts var vid ett lägre oljepris än vad man har anledning att förvänta bl.a. efter utsläppen i Mexikanska Golfen.

—————————-
Och nu tillbaka till…
image

Förnybar energi går framåt - kärnkraft och kol på tillbakamarsch

Det rapporterar EUs forskningsstation JRC i en sammanställning över de förändringar i kraftsystemet som gjordes i Europa under 2009 (se bild nedan). Med denna ökningstakt kommer förnybar energi att svara för 35-40% (1400 TWh) i EU-27 till år 2020 säger de.

I en mera utförlig rapport lägger de till att denna utveckling dock inte kommer av sig själv utan fordrar att den nya produktionen skall kunna fasas in i det existerande systemet utan onödiga hinder och att kostnadsreduktionen kommer av volymsuppbyggnaden och inte med tiden. Ja den gamla lärkurvan alltså!


—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

IEA bekräftar och förtydligar att energieffektivisering är viktigast

Idag 1 Juli släpper IEA sin tredje utgåva av Energy Technology Perspectives, ETP 2010. Denna publikation sträcker sig längre än de bedömningar som tidigare gjordes i WEO 2009 och som sade att över 50% av minskningen i växthusgaser (jämfört med baslinjen) måste hänföras till användningssidans effektiviseringar. WEO hade tidsperspektivet 2030 och ETP har 2050. Och i ETP förtydligar man att det fortfarande 2050 är över 50% effektivisering (varav 15% bränslebyte väsentligen till förnybart). (Se bild - under läs mer nedan)

Förnybar energi på tillförselsidan beräknas till 17% och kärnkraft svarar för bara 6%. Till 2050 hoppas man emellertid mycket på koldioxidinfångning (CCS) som får 19% och då huvudsakligen i Kina och Indien.
—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv