Varav hjärtat är fullt

Energiministern har hållit ett anförande inför en USA delegation och förklarat sittande och kommande (!) regerings politik. Man skall väl inte övertolka den här sortens anförande eftersom de mest är avsedda som artighetsutbyten men ändå....

...är det inte effektivisering och förnybar energi som är nyckeln till ett uthålligt system?
...är effektivisering och ökat fjärrvärmeutnyttjande bara “.... politically important tools” eller skulle de kunna vara “...important tools in a policy…”?
Oljekommissionen lade ju trots allt fast att strategin börjar med effektivisering.
Eller är denna sida överdrivet misstänksam mot Miljödeprtementet (och dess chef) när det gäller deras insikter och vilja att driva effektivseringsarbetet?

Svaret kanske kommer inom kort när man har att ta ställning till Boverkets bemyndigande för energideklarationerna.

Och beträffande nästa regerings uppgifter? Så här sades det: “I believe you know that Sweden has a general election in just a few weeks. After the election, the next government will start turning the suggestions from the Commission on Oil Independence into political action.”

Det får vi hoppas oavsett vilken regering det är, men den sittande regeringens miljödepartement har sannerligen inte visat någon större vilja i det avseendet!

Svensk miljöteknik i världsklass

säger NUTEK i en rapport. Och särskilt säger man att så är fallet när det gäller energieffektivisering och förnybar energi. Samma sak förstås i en debattartikel i Dagens Industri (DI_debatt.pdf) där företrädare för VVS- kyl- och ventilationsbranschen framhåller att effektiviseringen kan skapa tiotusentals jobb. Är det någon som märkt att detta kommit upp i valrörelsen? Synd, eftersom hemmamarknaden har enormt stor betydelse för exportmöjligheterna som NUTEK visar bl.a. i följande bild!

 

image

Europas lägsta elpriser

Statsministern vill enligt utfrågningen i TV häromdagen att Sverige skall ha Europas lägsta elpriser för Industrin. Och 2005 hade bara Lettland lägre priser enligt European Environment Agency som tar “temperaturen” på Europa i flera avseenden när det gäller miljöfrågor. Men sedan har ju priserna i Norden farit i höjden och nu är de högst i Europa berättar nyhetsbladet Kraft-Affärer den 28 Augusti.

Märkligt nog ägnar sig industrin, med få undantag, åt att kräva låga elpriser hellre än att engagera sig i att genom bl.a. effektivisering påverka situationen. Undantaget heter Gjuteriföreningen som på måndagen lade fram en rapport till Miljödepartementet och visade på möjliga åtgärder med sparande upp till 50% (Gjuteri.pdf)!

image
imageimage

En obekväm sanning

Filmen (An inconvenient truth) som bygger på Al Gores presentationer kring växthuseffekten kommer snart upp på biodukarna och förhandsvisades av WWF i Sverige häromdagen. Bakgrunden “filmatiserad powerpointpresentation” är väl inte så lockande när man bläddrar genom bioannonserna på jakt efter något underhållande. Och därför är upplevelsen att filmen både innehåller skrämmande, rörande och roliga moment i en väl avvägd blandning en mycket positiv överraskning. Den ansluter i det avseendet till den allt populärare genren av semidokumentärer som t.ex Michael Moores filmer eller “Supersize me”. Och i USA är filmen barnförbjuden!

Gores framställning med sin powerpointpresentation är dessutom mästerlig och även om de flesta av oss knappast kan utnyttja resurser med storbildsprojektorer, animation och skylift (!) så har vi en hel del att lära av hans pedagogik och hans blandning av djupt allvar, humor och en inte ringa grad av “acting”. För de flesta av oss, som väl inte är imponerade av den sittande administrationen i USA, är också hans verbala lustmord på dess företrädare ett extra plus.

Det är också spännande att följa, om än i korta snuttar, Al Gores egen bakgrund i ämnet och hur hans engagemang byggts upp både genom studier och genom personliga erfarenheter i familjen. I vår vardag ligger ofta att yttra oss lite nedlåtande om politiker utan att riktigt förstå deras situation. Nu kan det hända att All Gore avviker från genomsnittet även i det avseendet men en nyttig insikt är det att se hur hans engagemang byggts upp till övertygelse och inte är en attityd för att vinna vissa sympatier. Han diskuterar också det politiska spelet kring hur man hanterar kunskapen om klimatförändringarna, och försöker torgföra påstådda motsättningar i forskarsamhället, på ett avslöjande och övertygande sätt.

Och naturligtvis finns det ett politiskt spel eftersom det verkar ganska klart att All Gore inte gett upp tanken på Vita Huset 2008. USA today skriver att han inte är så grön som han utger sig för, men bemöts omedelbart. Dett förhållande understryker snarast ytterligare att hans sanningar är obekväma.

Gå och se filmen, ni kommer inte att ha tråkigt. Ta med barnen! Om den är omskakande och obekväm så är det mest för oss vuxna som bör fråga oss sanningen om vad vi ställt till med.

Den balansera(n)de kunden

Finns en sådan och behövs det? I Svenska Kraftnäts rapport 2005 uttrycktes bekymmer att inte kundernas förmåga att balansera systemet med “flexibel efterfrågan” men i årets upplaga tycks man vara mera “cool”. Inför den kommande säsongen säger man att balansen är tillfyllest och sedan hänvisar man mera svepande till att arbete är på gång att finna marknadsmässiga lösningar i Sverige och i det nordiska samarbetet. Särskilt hänvisas till en rapport från Nordel (Nordel-DR.pdf). De nordiska aktiviterna förefaller lite tvehågsna om man jämför med de amerikanska men det är tydligt att kunden behövs - inte bara för att betala!

Och nu när pressen “stormar” (på läsarnas vägnar) mot elbolagen så ser man att de fortfarande inte fått en klar bild av att det är två företag som behövs nuförtiden för att elen skall komma hem till mig. En säljare och en distributör. Hur kan man annars förklara att Aftonbladet har en artikel om elproduktion och en om energimarknadsinspektionen (som övervakar distributörerna), och illustrerar som nedan samt avslutar med frågan: “Är Du nöjd med ditt elbolag?. Vilket av dem??

image

Eftersom det fordras två företag för att få hem kilowattimmarna så måste distributionskostnaderna (30-40 öre per kWh) läggas till det som sägs i bilden.

Elintensiv industri kan skylla sig själv

En slutsats som inte ofta sägs högt men som har visst fog för sig. Valet av produktionsteknik i skogsindustrin och valet att avyttra sina egna elproduktionsresurser har bäddat för att industrin är beroende av elföretagen och den prissättning som allt oftare ifrågasätts. Industrin har goda möjligheter till energisparande utanför processdelen och skulle, om de flexade dessa muskler lite mera, sannolikt kunna skapa ett bättre läge för prisbildningen. Att det sedan finns resurser också i processen visade IVA i sen energiframsyn för några år sedan.

Och att skogsprocesserna kan ge bättre energiutbyte är inte så avlägsen.

image

Partierna, energieffektivisering och sysselsättningen (UPPDATERAD)

Det som är glädjande är att effektivare energianvändning börjat komma med som ett eget område på många (inte alla) politiska partiers “manifest” och inte bara döljs i svepande formuleringar om god hushållning. Det som är trist är det ofta nämns som någon sorts okomplicerad självklarhet. Något som folk naturligtvis gör i egenintresse och som om alla medborgare vore välinformerade ingenjörer och ekonomer som med lätthet genomför alla (kostnadseffektiva) åtgärder. Det som är förvånande är att ingen observerar det samband som finns mellan effektivisering och sysselsättning! D.v.s. att en ökad satsning på att frigöra de dolda resurser som effektiviseringen innebär skapar nya jobb över hela landet.

Nedan finns en liten hjälp att hitta vad partierna säger i frågan om effektivare energianvändning. Ibland får Du söka med lupp!!
Uppdaterat med: (alliansmanifest[1].pdf)

(mp): http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12315&number=69228

(s): http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____49417.aspx

(v): http://www.vansterpartiet.se/PUB_Miljo/31514.cs

(c): http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=33667

(fp): http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____25194.aspx

(m): http://www.moderat.se/(S(y1zthjr051uoulzczlvvdae1))/politik.aspx?webbid=1&menyid=2&politikid=23

(kd): http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/MiljoOchEnergi.aspx

Gamla presidenter går att återanvända

Det är märkligt att så många gamla presidenter startat miljöinitiativ och med klar inriktning på energi och klimat. Bill Clinton har sitt Global Initiaitve som inom någon månad arrangerar en konferens där energi är ett av fyra huvudteman. Michail Gorbatjov har sitt Green Cross International i vilket han propagerar starkt för solenergi (i opposition till kärnkraft) men också gör tydliga kopplingar till säkerhetspolitik (inkl. terrorism). Al Gore, som siktar på att bli president vid ett tillfälle när alla röster räknas, har som bekant sin satsning med boken och filmen “An inconvenient truth”.

 

 

Sedan kan man fråga sig om den form de valt med egna organisationer är den bästa eller om man fått mera nytta för insatsen om de knutit an till existerande rörelser som WWF, Greenpeace, Jordens vänner, etc.? Green Cross har t.ex. nationella underavdelningar och det även i Sverige, men de tycks vara förfärligt anonyma. Eller är det så att de initiativ som personer på så hög nivå startar också riktar sig till de “högre” samhällsskikten och därför inte syns bland vanligt folk? I så fall är det synd för en hel del av det som förmäls från Gorbatjov vore intressant att få fram i ljuset. T.ex som motpol till det som framträdande media skriver om vedsamhället!

Är Du eceee-are?

Men borde kanske vara? The European Council for an Energy Efficient Economy har sin summer-study 4-9 juni 2007 och Du borde överväga att vara med. Det är det i särklass billigaste sättet att fortbilda sig inom området energieffektivisering. Och det är angenämnt också. Nästa år kommer vi bl.a. att att ta upp den känsliga frågan om vi verkligen är så duktiga som vi tycker i en av panelerna (#1). Du kanske har svaret!!

Annars har vi ytterligare 8 ämnesområden att välja bland.

Panel 1: The Foundations of a future energy policy (Longer term strategies)

Much of the work to improve energy efficiency and to reduce the use of energy is based on incrementalism (one little step every day takes us closer to a good solution). One reason for this is that many of the powerful actors have since long determined their agenda and have concluded that they have a lot to lose and only little to gain from radical rethinking. In the world of energy research and policy our reaction has been to identify barriers to energy efficiency and attack many of them successfully, but still the use of energy grows. We are making good strides but they are still too short.

Are we to shy, are we not imaginative enough, do we have a too limited vision of what to achieve - and if this is the case, what else could be done? Too often, ideas about change, on which policies rest, are chewed over again and not raised up for debate and renewal. The purpose of this panel is to seek ideas on new mechanisms of change, both within current market-centred paradigms but also where market-instruments fail or are too blunt. This panel would invite papers that take up issues around social change, innovation (both social and technological) and how they could contribute to a reduction of energy use. Pertinent questions that papers should address are what kind of changes are we trying to promote, what do we need to do more of, whom should be addressed to make the changes and where do we need new thinking?

Papers on the following topics will be particularly welcome:

- Visions, long-term challenges and struggles
- Long-term Market transformation.
- The Market as an instrument - Its opportunities and limitations
- Instrumental use of learning curves
- Rethinking supply (size and configuration)
- Niches moves the markets
- Energy sufficiency vs efficiency, Sustainability goes beyond technologies
- Europe as a model for the rest of the world
- The theory and practice of (making) change


Panel leaders:
Hal Wilhite, Centre for Development and the Environment, University of Oslo, Norway
Hans Nilsson, Fourfact, Sweden

Vad vill myndigheterna

med energieffektiviseringen? Är energipolitiken, omsatt i praktisk handling, ett sätt att lappa de delar av samhällsmaskineriet som är trasiga eller är det att realisera en (politisk) viljeyttring? Oljekommissionen tycks luta åt det senare under det att Boverket i sin utredning “Piska och Morot” har en dragning åt lappa-och-laga modellen, se nedan. Och den tillämpning som Boverket föreslår vad gäller energideklarationerna tycks uteslutande vara formell och bortse från både syfte och konsekvenser av åtgärderna. Därigenom bortser de radikalt från sin egen analys i Piska och Morot och introducerar ett system för att belasta svenska husägare med kostnader utan ett ge dem vinstmöjligheten som var direktivets syfte.

Oljekommissionen: “Vår fasta övertygelse är således att avvecklingen av det svenska oljeberoendet endast kan bli lyckosam, om den bygger på en mycket kraftfull och ständigt pågående effektivisering av samhällets totala energianvändning. Det centrala ansvaret för att en sådan effektivisering kommer till stånd är dock f n splittrat på flera olika myndigheter.

Kommissionen föreslår därför att ett “råd” eller ?centrum för energieffektivisering? tillskapas. Uppgiften är att driva på för en mera offensiv utveckling med sektorsmål, redovisning av utvecklingen för riksdag och regering samt uppföljningar och kontinuerligt höjda målsättningar.”

Boverket; Utdrag ur avsnitt 5 i “Piska och Morot”: ”....... anser Boverket att det finns tre huvudsakliga skäl för staten att ingripa för att påverka energieffektiviseringsprocessen:
- den informationsmängd som finns i samhället om energieffektiviserande åtgärder kan vara för liten (kollektiv nyttighet och positiva externa effekter) eller ojämnt fördelad mellan olika aktörer,  vilket systematiskt hindrar fastighetsägare att göra rationella val (asymmetrisk information),
- incitamentsstrukturen har i vissa fall brister, och
- påskyndande av miljö- och energieffektiv teknik.”

Visserligen avviker Boverket i detta resonemang från de premisser man själv ställt upp beträffande analysmodellens giltighet men det intressantaste är att de nämner att “...informationsmängden för fastighetsägarna kan vara otillräcklig och hindra dem från att göra rationella val.” Och detta tillstånd vill nu Boverket permanenta genom sitt sätt att föreslå regler för byggnadsdeklarationer och som innebär att informationsmängden inte ökar, bara kostnaden!

Sju dagar för ett grönare liv

Före sommaren var pressen fylld av tips på hur man skulle banta (för att bli aptitligare på stranden?) och minska i omfång på några få dagar. Är det ett tecken på att sommaren är över eller att nya tider stundar när The Independent ger råd om hur man skall få ett grönare liv på en vecka? Artikeln ger också en förteckning över de sju (miljö-)dödssynderna. Men ta allt med en nypa salt och kom ihåg att artikeln är skriven för Brittiska förhållanden där t.ex isolering och täthet är väsentligt skilt från svensk standard. Att täta brevlådan för att slippa drag känns inte som en bra id! Är det därför som filmen heter “The Postman always rings twice”?

Men deras förteckning med web-adresser till institutioner där man kan få mer information är en bra id! Vem gör en sådan för svenska förhållanden? Här är en stomme till en sådan förteckning baserat på The Independents artikel. En hel del finns troligen redan på Stockholm sida Klokainvesteringar.

Transport: Köpa utsläppsrätter för att kompensera resorna; Bil-pooler; Fordonsutsläpp
Vatten: Snålspolande toaletter; Kranvatten (istället för butelj)
Energi: Elleverantör med förnybar energi; Energirådgivaren; Energisnåla produkter; Energibidrag
Mat: Ekologiska produkter; Lokal produktion
Avfall: Källsortering; Returförpackningar; Icke engångsvaror; Begagnat-marknad
Arbete: Upphandlingsregler på jobbet
Föroreningar: Kemikaliebehandling i produkter

 

 

Midnattssolen anas ännu ett tag

och motiverar troligen när Sveriges Radio kör en repris på ett bra program om solcellsteknik och tillämpningar. Om ni vill höra på det så har ni en vecka på er innan de tar bort det från tablån. De tar upp frågorna om både utrymmesbehov och kostnader på ett sätt som man ofta saknar i nyhetsbevakningen av ny teknik.

Elbilar som pojkdröm.

Det har funnits lite smånotiser under sommaren om en ny elbil som skulle vara bra mycket mera åtråvärd (för pojkar som gillar motorer) än de nyttofordon med mopedkänsla som då och då skymtar fram i spalterna. Eller vad sägs om en sportvagn med Ferrari-look som gör 0-100 på 4 sekunder, gör 400 km på en laddning och är helt eldriven? Leverans i början av 2007. Företaget ger också en del intressanta jämförelser med andra fordon in en särskild rapport. Nästan dubbla “energieffektiviten” jämfört med hybridbilar.

image
Men då mäter de el från nätet och tar alltså inte hänsyn till primärenergianvändningen. I jämförelse med bränslecellsfordon skulle de emellertid även med den utgångspunkten vara försvarbara hävdar de.

image

Är energideklarationerna ett intrång i friheten?

Frågan är befogad efter att Boverket sänt ut sitt förslag till tillämpningsregler på snabbremiss. Syftet med energideklarationerna, satt av Europakommissionen, är att skapa förutsättningar för en bättre hushållning med energi. Man kan spara minst 20% i byggnader och man vet att byggnadsinnehavarna som regel saknar tillräckligt underlag för att kunna vidta befogade åtgärder. Genom besiktning och deklaration skall de få en “shoppinglista” för jobbet. Men Boverkets förslag utgår från att besiktning skall göras bara “vid behov” och deras konsekvensanalys gör inte skäl för namnet. Den upptar nämligen bara kostnaderna och inte vinsterna av deklaration och besiktning! Hela arbetet andas Biskop Brasks inställning; “Härtill är vi nödda och tvungna”.

Några stora byggnadsföretag och organisationer har bedrivit en intensiv lobbyverksamhet för att urholka deklarations- och besiktningskraven. Deras utgångspunkt har varit att kompetensen finns inom företagen och att intresset av ekonomisk förvaltning är tillräcklig drivkraft. Om detta vore sant skulle tillståndet i deras eget byggnadsbestånd varit bättre än det är, så argumentet klingar falskt. Skrivaren av dessa rader har under många år varit verksam i styrelser i bostadsrättsföreningar knutna till dessa organisationer och kan vittna om att den assistans man får är praktiskt taget obefintlig eller helt generell. En deklaration som utgår från den egna byggnaden skulle vara till stor hjälp.

Men det är också lite märkligt att inte Boverket (lett av en f.d. minister (s)) läser skriften på väggen d.v.s. Oljekommissionens rapport (Oljekom_rprt_juni_2006.pdf). I den finns åtminstone två saker som borde leda till eftertanke. Det ena är att man sätter energieffektivisering i främsta rummet när det gäller åtgärder och det andra är förslaget att inrätta ett Centrum för effektivisering vars ena uppgift kommer att vara att granska hur myndigheterna sköter sina uppgifter i det här avseendet. Och att satsa på att kommissionens förslag inte skulle genomföras i händelse av regeringsskifte är troligen fåfängt. Företrädare för alliansen har framfört likartade synpunkter.

Regeringen som har att bemyndiga Boverket att meddela föreskrifterna (och måste göra det redan före valet) bör tillbakavisa dem som otillräckliga och därmed visa att den av statsministern ledda oljekommissionen inte bara var ett garnityr för valaffischerna. angry

Elpriserna skapar åter förvåning, rubriker och brösttoner.

Men inget annat! Brösttonerna hörs från företrädare för elbranschen som menar att om reaktorstoppen hänt vid en annan årstid skulle det också lett till att hela landsändar måst mörkläggas. MEN priserna borde snarare enligt all teori också skapa hushållning och affärsider. Till exempel idn om att hushålla genom s.k. flexibel efterfrågan. Svenska Kraftnät visade på denna helt outnyttjade resurs för nästan precis ett år sedan! Och i USA har man gjort motsvarande erfarenhet. Resursen finns men “marknaden” är ointresserad. Det kan ju vara så att vissa (betydande) delar av branschen gillar höga priser mer än den gillar hushållning?

Vi har ju dock erfarit under den tidiga sommaren att energiministern avsåg at ta krafttag (oavsiktlig ordlek). Ett sådant kan vara att göra som Roger Fredriksson föreslår att bilda ett statligt bolag “Effektivisera AB”. På så sätt skulle konsumenterna få en förhandlingssits som också skulle vara till gagn för systemsäkerheten. Sannolikt skulle det påverka några av de större företagens vinster, men det drabbar ingen fattig!

Solen inspirerar

Är det den varma och soliga sommaren som satt fart på affärsiderna? En elektronikkedja i Storbritannien, Currys, kommer att börja sälja solpaneler i sina butiker fr.o.m. idag. Paneler som är avsedda för vanliga hem och hushåll Enligt tidningsuppgifterna skulle det kosta c:a 120 000 SEK att försörja en normal villa med hälften av den el de behöver. Denna investering är en halvering av dagens kostnad och man kan dessutom få 50% bidrag.

Vilken kedja blir först i Sverige? Clas Ohlson finns på banan med sina solcellsladdare för fritidshus, men det är inte system för nätanslutning. Och de andra som priskonkurrerar för att ge oss flera strömslukande apparater. Skall de också ge sig in på att minska effekten av dessa? Effekten i alla betydelser!

SVT rapporterar att Energimyndigheten kritiserar bidragen för konvertering från olja till pellets eftersom övergången skulle skett i alla fall åtminstone vid dagens oljepriser. Energiministern som har en tendens att ordna bidrag utan att se till vilken effekt de har tycker dock att man skall ge ännu mera. Hon kunde då överväga att sätta av en del till solpaneler för att ge den marknaden en knuff. Och då inte med de 70% som ges till kommunala anläggningar utan med en mera modest summa och med sikte på att bygga upp nischmarknader.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv