Svensk miljöteknik i världsklass

säger NUTEK i en rapport. Och särskilt säger man att så är fallet när det gäller energieffektivisering och förnybar energi. Samma sak förstås i en debattartikel i Dagens Industri (DI_debatt.pdf) där företrädare för VVS- kyl- och ventilationsbranschen framhåller att effektiviseringen kan skapa tiotusentals jobb. Är det någon som märkt att detta kommit upp i valrörelsen? Synd, eftersom hemmamarknaden har enormt stor betydelse för exportmöjligheterna som NUTEK visar bl.a. i följande bild!

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv