Nålsögat

Hur säkerställer man och vem garanterar att energieffektvisering håller vad det lovar? Vi vet att det behövs nya, bättre affärsmodeller och i Sverige håller EEF på att samla intresset både bland företag, kunder och politiker. Det glädjande är att det är på uppåtgående men att det går långsamt. MYCKET långsamt!

Erfarenheten finns på många håll och när man inom EU har samlat gruppen EEFIG så gör de samma erfarenhet. Alla funderar över vad som kommer först - hönan eller ägget. Kan man skapa ett instrument så att investerare lättare kan få grepp om projketen och deras konsekvenser? Det finns förslag till sådana protokoll (Investor Confidence Project Europe).

På Valborg kommer det att hållas ett webinarium som det kan finnas stor anledning att lyssna in och ändå hinna i tid till brasan!

Energiunionen på rätt väg

Friends of Europe har försökt samla intressenter från både miljörörelse och industri för att titta i kristallkulan vad gäller energiförsörjningen i framtiden och man ser (naturligtvis) att effektvisering är den gyllene lösningen i betydelsen att den löser väldigt många problem utan att skapa några andra. Det visste vi redan.

Vad vi inte vetat lika tydligt är magnituden i förändringen mellan förnybara energislag och traditionella fossila gamla, se bild nedan.

image

Sista akten för Lubbers?

I samband med att Sovjetimperiet föll samman tog den dåvarande Holländske premiärministern initiativ till ett samarbete mellan Öst- och Västeuropa vars syfte var att skapa möjligheter för en stabil och harmonisk utveckling för östekonomierna så att bland annat råvaruberoendet (olja och gas) kunde växlas över till något mera produktivt. Det kallades för “Lubbersinitiativet” men blev så småningom Energy Charter Treaty. Västekonomierna och transitländerna skulle få del i den gemensamma kakan.

Det Ryssland som kom att växa fram var mindre intresserat av att dela och vi fick så småningom se en gasledning i Östersjön just för att slippa diskussioner om vem som skulle ha vad.

Nu ser vi kanske sista akten i den diskussionen även om det är ironiskt att Gazprom börjar vifta med rättviseargumentet!

Färre ekonomer och fler beteendevetare

På Finansdepartementet. Det var en av de slutsatser man kunde dra från 100% Förnybarts seminarium om “Nudging” efter presentationen av professor Eva Heiskänen och reaktionerna från debattörer och publik.

Det blir också alltmer uppenbart att många av de ekonomiska problem vi ställs inför inte är enbart ekonomiska utan har mycket mer att göra med vanor, traditioner och “synsätt”. En slutsats som också kommer ur JRCs rapport om hur byggnadssektorn måste aktiveras för att lösa både energi-, miljö- och välfärdsfrågor.

I denna rapports lista över åtgärder finns:

* An energy renovation facilitator and a risk-sharing pool cascaded at different levels of governance are
needed to design, implement, mobilise investments and monitor the EU energy renovation plan.
• Utility data must be unlocked and energy renovation costs made more transparent so that investment
needs can be assessed and planning of the phase-out of inefficient buildings improved.
• Social discount rates to allow for preferential loans need to be used. Business-to-business (B2B) financing
models need to be developed to create a self-sustained EU energy renovation market.
• A regional approach prioritising the less developed regions in Member States with per capita GDPs below
the EU average is fundamental for the EU’s social and territorial cohesion strategy.
• Energy renovation ‘kits’ per construction period, climatic zone and building type need to be developed to
speed up the phase-out of inefficient buildings and avoid the ‘lock-in-effect’.

Åtgärder som alltså adresserar affärsmodeller i mycket stor utsträckning.

Det sitter i väggarna

Quand le bâtiment va, tout va! En ny rapport från EUs forskningsorgan JRC citerar ett uttalande från franska parlamentet 1850 där man konstaterar att “The health of the economy is tied to the building sector’s activity”.

Det gäller fortfarande och man har tittat på hur särskilt energieffektiviseringen är motorn i systemet.

Lönsam lobbying

Europas lampindustri har kommit att halka efter när det gäller LED-tekniken och har därför velat behålla halogenlamporna ett tag till. Tricket fungerade för några år sedan när man anklagade kinesisk belysningsindustri för att subventioneras och nu har man lyckats igen. Synd att se att handelsintressena är tjockare än miljöomsorgen.

Både Danmarks och Sveriges energimyndigheter har engagerat sig i striden men förlorat mot kontinentens mera lobbyförfarna industrier.

Smart eller bara annorlunda?

The Economist ställer en relevant fråga om framtidens städer. Man undrar om sättet att formulera möjligheterna bara handlar om sensorer och datamängder: Eller kan livet vara något mera?

Med tanke på hur grundligt de högg i sten när det gällde energimöjligheterna för en tid sedan så är det bra att se att en ny eftertänksamhet smyger sig in

Fjolårets skidmodell

Visst anade jag det tidigare, redan när de frågade mig i butiken om jag ville byta upp mig till årets modell, att det skulle gå lika bra med de gamla.

Nu vet jag tack vare studien “The Circular Economy and Benefits for Society. Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners” att det faktiskt går ännu bättre med de gamla!

Det enda som förvånar är att det inte förvånar

Ja och….är man frestad att säga! Varför skulle inte energilagring i en mekanisk konstruktion vara bättre än att producera fossilt när (och där) vi har flödande tillgångar.

Det är många nygamla lösningar som kommer till heders när vi börjar utnyttja lokal decentraliserad produktion och när vi får behov av lagring. Svänghjul är bara en.

Vad är det som skiljer?

Världens energiproblem (och -lösningar) är förvånansvärt lika. Vid ett möte i Kapstaden (DUE) nyligen diskuterades väldigt mycket hur man skall få ökad effektvisering med hjälp av standarder och märkning (MEPS and labelling). Mötets huvudtalare var Benoit Lebot som är den nye dynamiske direktören för IPEEC och som har ett välrenommerat förflutet på båda de nämnda områdena.

IPEEC är en lågbudgetorganisation där Sverige skulle kunna skaffa sig ett stort inflytande och kontakter inte bara med utvecklingsländerna utan även med BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) med en ganska blygsam insats om den nuvarande regeringen skulle vara intresserad.

Sydafrika domineras av ESKOM när det gäller elproduktion och det är sannerligen en verksamhet som får Vattenfall att framstå som en söndagsskola. Men även ESKOM lever farligt av precis samma skäl som alla andra stora gamla monopol rapporterar Mail and Guardian. Folk kanske börjar fixa sin el själva. I synnerhet om de lever med hotet om några timmars avbrott varje dag.

———
Dokumentation från tidigare DUE finns här. Och det är MYCKET mera än bara I-landsproblemen som avhandlas. Till exempel hur man rättvist delar på en gemensam solcellsanläggning i avlägsna byar.

Fusklapp för att skapa affärsmodeller

IEA DSM-Programme har startat ett arbete med att kartlägga olika affärsmodeller för energieffektivisering och det ser spännande ut. Någon gång efter sommaren kommer en första liten rapport under namnet “From selling Energy Efficiency to creating value”. Ett webinarium är planerat till den 15 november.

I väntan på den kan man själv fundera över om man skulle kunna kopiera någon annan modell som kommit upp under senare år och visat sig fungera på andra områden. Kolla “fusklappen”!

Stridssignalerna om marknadsorganisationen kommer tätare

Att hålla reservkapacitet i elproduktionen är en konstart som behöver utvecklas och där skrivningarna om energiunionen öppnar för ett mera modernt synsätt med laststyrning och flexibilitet. Ändå väljer flera att ge subventioner till gammaldags teknik och att ha fossilanläggningar i träda.

EU-kommissionen är visserligen på sin vakt men frågan är om de förmår hålla emot när flera larmar högt och oftare.

Avestaforsens brus

Först så går den upp så går den ner så går den upp - som Hasse&Tage en gång satte text till den gamla låten Avestaforsens brus. Samma sak verkar gälla marknaden för förnybar energi när man tittar i en rapport från Frankfurt School of Economics, se också bild nedan.

Man ser också att det är sol som gäller i söder och vind i norr, att utvecklingsländerna går starkt framåt samt att det planar ut i Europa. I vårt fall sägs det att investerarna känner osäkerhet vad gäller stödsystemen. Men faller inte det under samma regel som den sång vi nämnde?

image

Diplomatins språk kan vara extremt “rakt”

I synnerhet när det används av ex-diplomater som vet vad det är som biter. Eller vad sägs om “narcissistisk, paranoid och psykopatisk”? Sagt av en före detta   Brittisk ambassadör om de stora oljebolagen:

Shell and its oil and gas peers are narcissistic, paranoid and psychopathic

Han skriver det i ett öppet brev om hur bolagen visar svårigheter att förstå behovet av en omställning och man anar att många av dem har ett ögonblick av “Kodakifiering” framför sig om de inte lyssnar.

Han avrundar med:

Stop pretending that gas is part of the answer to climate change, rather than a necessary stage in a transition to be kept as short as possible. Urge your peers to turn their backs on new fracking around the world, as you wisely have in the UK.

Det kunde sägas också till EU och IEA som har mumlat om gas som en överbryggande lösning.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv