Avestaforsens brus

Först så går den upp så går den ner så går den upp - som Hasse&Tage en gång satte text till den gamla låten Avestaforsens brus. Samma sak verkar gälla marknaden för förnybar energi när man tittar i en rapport från Frankfurt School of Economics, se också bild nedan.

Man ser också att det är sol som gäller i söder och vind i norr, att utvecklingsländerna går starkt framåt samt att det planar ut i Europa. I vårt fall sägs det att investerarna känner osäkerhet vad gäller stödsystemen. Men faller inte det under samma regel som den sång vi nämnde?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv