Stöd till förnybar energi ifrågasatt

Behövs stöd till förnybar energi när det finns ett överskott på marknaden? Frågan ställs i en skrift från ett EU-projekt som heter “På väg mot 2030” (Towards 2030).

Det korta svaret är att sådant stöd kan fortfarande vara motiverat om det finns kvarvarande möjligheter till kostnadsminskning. Men också att det kan vara motiverat att hantera stödet med auktionssystem istället i framtiden som ett sätt att ge investerarna större trygghet (än med de certifikat som vi använder i Sverige).

Frankly my dear we don’t give (much of) a damn!

USAs så kallade president har gjort en tur i världen och vid hemkomsten förklarat för sin hemmapublik vilken framgång det har varit. En åsikt som få delar (se nidbild av okänt ursprung nedan).

Naturligtvis spelar det en roll om USA väljer att vara med i klimatavtalet eller inte men det land han skadar mest om han väljer att avstå är med stor sannolikhet sitt eget.

Och för en som har som sitt stridrop att göra USA stort igen så är det med förvånansvärd ihärdighet som han förminskar det. Klart vi bryr oss men det gagnar föga så vi lånar slutorden från “Borta med vinden”: “Frankly my dear I don’t give a damn!”

image

IEA prognos eller scenario?

Financial Times har en artikel som diskuterar att IEA i sina publikationer konsekvent missar den explosiva utvecklingen av förnybar energi och då särskilt solceller. Till IEAs försvar sägs att deras skrivningar inte är prognoser utan scenarier och att de som regel visar flera olika scenarier som vart och ett baseras på olika möjliga utvecklingar. De bör därför läsas inte som utsagor om framtiden utan som skisser av möjligheter.

Till det kan sägas att IEA i sina årliga skrifter WEO (World Energy Outlook) och ETP (Energy Technology Perspectives) haft en envis förmåga att undvika att använda sina egna publicerade rön om marknadens lärande. Det har ibland lite karaktär av “not invented here” även om det (för att låna Tage Danilessons ord) var just där det hände!

image

EU (kommission och ministrar) vad har ni rökt?

EUs energiministrar har haft ett informellt möte och blivit uppläxade av kommissionen att verkligen hålla sig till den bärande tanken “EFFICIENCY FIRST” enligt en artikel i Euractiv. Kommissionären själv har framhållit på twitter:

Energy efficiency is not a slogan. It’s a very cost-effective way to reduce emissions, imports, and create growth.

Visst - så är det. Men vad i fridens namn gör ni i revisionen av byggnadsdirektivet (EPBD)? Där heter det i en bilaga att:

Primärenergifaktorer ska göra avdrag för andelen förnybar energi i energibärare så att beräkningarna på ett likvärdigt sätt tar med a) den energi från förnybara energikällor som produceras på plats (bortom den individuella mätaren, dvs. den räknas inte som levererad energi) och b) den energi från förnybara energikällor som levereras med hjälp av energibäraren.”.

Vilket torde betyda att om man har tillgång till egenproducerad förnybar energi eller om den energi man köper kommer från förnybar energi så behöver man inte effektvisera i byggnaden!  mad

Så istället för att utnyttja den billigaste resursen (effektvisering) så är det istället bättre att låta förnybar energi slösas bort på förluster i byggnadsskal, varmvatten och uppvärmning. Förnybar energi som annars skulle kunnat användas av andra och ersätta fossilanvändning.

- Effektivisering först, sa Bill,
- Först effektvisering, sa Bull.
- Vad menar ni, sa elaka Hans

“Wenes järnlag”!

Vi har fått se ett intressant försök att göra väl dokumenterad kunskap till en marknadsföringsgrej - kallad Swansons lag. Den borde snarare heta “Wenes järnlag” efter att den dokumenterats i en skrift från IEA redan i början av detta århundrade. Clas-Otto Wene har dessutom visat att “marknadens lärande” är generellt giltig och finns både i vår historia (se exempel i bild nedan från svenskt skeppsbyggande) och i vår vardag. Clas-Otto såg samma mönster när man nyligen renoverade hissarna i hans bostadsområde! För varje fördubbling av marknaden minskar kostnaderna med 20%.

Den intresserade kan läsa hans artikel “Future energy system development depends on past learning opportunities” i en webversion från Wires Energy and Environment.

Det är därför ingen avancerad gissning att vi ser just detta förhållande med marknadens lärande på elbilsmarknaden just nu. Financial Times hävdar att elbilar blir lika billiga som vanliga fossilfordon redan nästa år.

image

Swansons law?

Vem tusan är Swanson, undrar man? Han har tydligen formulerat en lag om tekniklärande för solceller sägs det i en artikel från IEEFA, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, se bild nedan. Tillämpningen för solceller känner vi till från IEAs bok om “Exeperience curves” från 2000 och vars författare var Clas-Otto Wene.

Går man till Wikipedia börjar man ana att Swanson nog mera är en skicklig marknadsförare knuten till, och grundare av, ett Amerikanskt solcellsföretag. Wikipedia konstaterar att begreppet Swansons lag kommer från en artikel i The Economist så sent som 2012.

Och man skall nog se upp med The Economist har vi lärt oss av Katrine Marcal som skrev om dem i en krönika i DN nyligen:

De flesta som tar sig in i The Economist-tornet inser snabbt varför tidningen inte har några bylines. Medarbetarna tycks alla vara i 20-årsåldern. Hade läsaren förstått att artikeln om ECB som får honom att sälja statsobligationerna var skriven av en nyutexaminerad filosofistudent från Oxford som bor med fyra bloggare i ett radhus i Hackney, hade han satt i halsen. The Economists tvärsäkerhet om hela världen är en produkt av den debattstil som lärs ut på de brittiska elituniversiteten.

smile

image

Innovationer för marknadens acceptans av “ren energi”

IEAs rapport om (bristen på) framgång på olika teknikområden för ren energi (clean energy) har ett litet kapitel om innovationsbehov där man illustrerar vad som kan och bör göras i termer av offentligt stöd och marknadsutveckling, se bild nedan.

Om vi skippar den övre tredjedelen med, bland annat, den lite märkliga noteringen om ökat stöd för att demonstrera kärnkraft (!) så finns det intressanta observationer i de båda nedre. I kommentaren till bilden skymtar fram ett de hört talas om “lärkurvor” men tyvärr undviker att utveckla temat. Det kanske kommer i den fullständiga utgåvan om några månader?

Modular clean energy technologies that can be mass-produced include solar PV, LEDs, batteries, passenger vehicles and efficient appliances. In this way, substantial manufacturing experience can be generated for each doubling of industrial output.

image

Hur gör man?

SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) håller just nu på att lägga sista handen vid en rapport om beteende och beslutsfattande i bostäder, “Behaviour and decision making in the residential sector”. Man kan få tjuvtitta i den genom en presentation som Jim Scheer nyligen gjorde på en workshop i Dublin.

En av de saker de tittar på är det här med väckarsignaler (trigger points), se ett exempel nedan, och hur man kan nå olika kundgrupper vid olika tillfällen.

En inspirerande presentation av Liam Delaney visade på potentialen (och metoder/möjligheter) att ta hänsyn till olika “anomalier” i beteenden och där han utgick från Dan Arielys observation:

“If you had to design a problem people don’t care about, it would be global warming.”

Och det finns en hel del annat intressant att hämta från IEADSMs workshopsida från tillställningen. VÄLKOMMEN in!

 

 

 

image

Utvecklingen står och stampar

IEA har just släppt sin årliga avstämning kallad “Tracking Clean Energy Progress” och som synes på översiktsbladet så är det bara tre av 26 områden som visar framgång (se också bild nedan). Övriga står (i bästa fall och stampar eller går rent av bakåt!

I den publicerade sammanfattningen visar man att de tre framgångsområdena är elfordon, energilagring och solceller + vindkraft på land:

* A new historic record has been reached in the electrification of passenger transportation, with over 750 000 electric vehicles (EVs) sold in 2016, raising the global stock to two million.
* Storage technologies continued rapid scale-up in deployment, reaching almost 1 gigawatt (GW) in 2016.
* Strong annual capacity growth continued for both solar PV and onshore wind in 2016, with record low long-term contract prices in Asia, Latin America and the Middle East.

Men byggnader och byggnadsskal hör till sorgebarnen där utvecklingen går bakåt! I rapporten heter föreslås det:

Concerted global effort is needed to rapidly expand, strengthen and enforce building energy policies across all countries to prevent the lock-in of long-lived, inefficient building investments. Transitions to a 2DS pathway will require clear and consistent signals, along with incentives and appropriate financing mechanisms, to drive consumers and manufacturers to maximise energy efficiency opportunities. Educational programmes, training and capacity building, and better building energy data can also help improve energy efficiency policy design, adoption and enforcement.

Visst men hitintills har vi inte sett mycket sådan verkstad! mad

image

Irriterande underlåtenhet!

Det börjar faktiskt bli irriterande! Vi har nu hört EU tala om ett effektivare energianvändning skall prioriteras (Efficiency First) och att man måste ha ett grundläggande nytänk på energiområdet (fundamentally rethinking). Lik förb-t (ursäkta språket) håller man på att skriva in i de nya byggnadsreglerna att förnybar energi går före effektvisering! Med den uppenbara konsekvensen att värdefulla energiresurser kan komma att slösas på att användas till ineffektiv användning istället för att reserveras och hushållas till nyttigt bruk!

Och så får vi läsa en ny docerande artikel av IEAs styrelseordförande Noe van Hulst om “The untapped potential of energy efficiency”. Inget fel i den inställningen men var är viljan och var är handlingen? Hitintills är det bara snack och ingen verkstad!

Snart skall IEAs energiministrar ha sitt återkommande möte. Denna gång under svensk ledning. Kan det leda till en reell ändring? En övergång från snack till aktivitet (se bild nedan)!?

image

Väckarsignaler för byggnadsrenovering

BPIE (the Building Performance Institute) föreslår att man i nationella strategier för byggnadsrenovering skall införa väckarsignaler (triggerpoints):

What are trigger points? Trigger points are key moments in the life of a building (e.g. rental, sale, change of use, extension, repair or maintenance work) when carrying out energy renovations would be less disruptive and more economically advantageous than in other moments. Taking advantage of these moments would facilitate investment decisions to undertake energy renovation works.

De har gett ut ett faktablad med exempel och det är i och för sig inga revolutionerande åtgärder men en bra påminnelse om att det finns tillfällen som inte bör (läs “får”) missas:
1. MEETING MINIMUM PERFORMANCE STANDARDS WITHIN A SPECIFIC TIMEFRAME
2. REAL ESTATE TRANSACTIONS
3. PLANNED CONSTRUCTION WORKS
4. CHANGE OF BUILDING USE

Passar in i vilken underhållsplan som helst för seriösa fastighetsägare, eller hur?

Kan det sägas tydligare?

I Euractiv uttalar sig EEFIG’s (Energy Efficiency Financial Institutions Group) talesman Peter Sweatman:

EEFIG says that investment in energy efficiency has to increase by five times.

Frågan är - Vem lyssnar?

Är det priset eller kostnaderna som är problemet?

Den “handlingskraftiga” Brittiska regeringen vill sätta ett tak för energipriserna. Men som The Guardian visar kan ett tak ha negativ inverkan på resten av bygget när istället genomsnittet ökar!

Och när vi talar om priset så är det ju så att energieffektvisering (enligt IEA World Energy Outlook) är mellan 8 och 16 gånger billigare än vad priset för köpt energi är, se bild nedan. Så istället för tak borde man fundera över ett bra golv!

image

Pipedreams

Dagens ETC tar i en artikel upp begreppet Geoengineering och några av de idéer som finns om hur man skall påverka klimatförändringarna när de egentligen redan har skett. Specifikt nämner man ett förslag som går ut på att stoppa solinstrålning genom att “strö” ut reflekterande partiklar i stratosfären.

Det finns andra förslag i samma sorts tankebanor. Ett är att täcka Nordpolen med vit plast när isen smält för att på så sätt reflektera solinstrålningen. Ett annat är att sända upp gigantiska drakar som skall utnyttja jetvindarna på hög höjd för att generera el som sedan skall tas ned via kabel. För att nämna några.

Man kan fråga sig om det inte vore bättre att besinna sig innan det är för sent? Man kan ju bli effektivare och till och med rena utsläppen och på så sätt verka “i röret” istället för “efter röret” (se bild nedan).

Sedan skulle man rent av kunna tänka sig att nöja sig med det som behövs - to be sufficient Och agera innan skiten hamnat i röret!

image

Smarta prylar hemma

I Norge har NVE låtit göra en studie av hur energisystemet kan påverkas med ökad användning av smarta prylar hemma. Och det kan betyda en hel del framför allt vid högbelastning (och högpris), se bild nedan.

Eftersom Norge inte är så olikt Sverige kan det vara inspirerande läsning för många här hemma.

Bra att de påpekar att tekniken i sig inte fixar problemen utan fordrar aktiv acceptans av sina användare:

pilot results (and behavioural science) show that when efficiency improvements come solely from the technological side, people remain passive actors, leading to low levels of awareness, continued inefficient habits and behaviours and well documented rebound effects. In summary, while pilot results indicate that automation drives peak consumption reductions, it is essential to introduce other mechanism to develop sustainable energy saving habits.

Vad man saknar är någon kommentar om hus smarta grejor kan sättas ur funktion genom att de blir hackade.

image

Giriga, dumma, lata, bekväma och omoraliska

Nu har vi under några års tid från våra ledande institutioner hört att energieffektvisering skall vara prioriterad åtgärd. Efficiency First säger EU men handlar precis tvärtom. Istället säger de i revisionen av byggnadsdirektivet att om man har tillgång till förnybar energi så behöver man inte effektvisera!

Det är gubevars i linje med hur de flesta av våra beslutsfattare tänker. Energitillförsel är lätt att förstå - effektvisering är svårt eftersom det måste göras under en längre tid och med flera olika aktörer inblandade. Man behöver kalla in en “arme” av olika yrkesmän och få dem att samverka. Och eftersom beslutfattarna inte vill påverka “marknaden” överlåter man istället åt energianvändarna att bäst de kan pussla ihop ett effektiviseringspussel som fordrar mycket yrkeskunskap.

Hur skall de göra det? Jo man mutar (med bidrag), demoraliserar (genom att hävda att smarta prylar fixar jobbet åt dem) och infiltrerar dem (genom att prioritera “billig” tillförsel som alternativ)! Ty energianvändarna måste vara “Giriga, dumma, lata, bekväma och omoraliska”! Annars hade de gjort allt för länge sedan, eller hur?

Annars hade väl inte vår uppsättning av styrmedel och vår energidebatt sett ut som den gör?
* Vi har, och argumenterar för bidrag, till åtgärder som i sig är ytterligt lönsamma, vi informerar om att de är lönsamma men avstår för säkerhets berätta om var grejorna finns eller vem som kan fixa att de kommer på plats. Vi vill ju inte störa marknaden.
* Vi försöker stödja utvecklingen av smarta mätare och smarta prylar så att användarna inte skall behöva bry sin små hjärnor utan istället låta grejorna själva fixa effektviseringen tyst och stilla
* Vi säger att förnybar energi nu är så billig att man inte längre behöver tänka på energianvändningen. Bara fortsätt att använda så mycket ni vill.

En orättvis betraktelse? - Ja kanske men inte helt fel! Eller?  angry

Visst kan gamla hundar sättas

The Independent berättar en uppmuntrande historia om hur klimatförnekare har tagit till sig av argument och ändrat inte bara uppfattning utan även börjat arbeta för klimatupplysning. Så visst kan gamla hundar läras sitta.

En av kärnorna i den här historien är att personen upptäcker att flera av förnekarna avsiktligt missledde sina åhörare trots att man kände till fakta. Så tydligen kan fakta göras “alternativa” av den som har sådana böjelser.

Avslutningsvis uttalas en förhoppning om Donald Trump:

“Donald Trump clearly has lightly held views about climate, which means they can be easily moved. He has no ideology whatsoever, so the last person in the room who talks to him is the guy who wins the policy debate.”

Bra, men tyvärr antyder det att vissa hundar kan läras sitta men också att de inte blir kvar i den ställningen så länge.

 

 

Flexibilitet kostar (mindre (och mindre))

CPI, Climate Policy Initative, har räknat på hur man åstadkommer flexibilitet i elsystem med förnybar energi i olika delar av världen. Och det korta beskedet är att det är och blir billigare än att konstruera traditionella system baserat på fossila bränslen eller kärnkraft (se bild nedan).

Det fordrar emellertid att man just nu ser utsläppen som en kostnad och det är väl osäkert om gänget kring USAs så kallade president har en sådan inställning.

The maximum cost of a near-total renewable energybased system is cost competitive today compared with a gas-based system with a $50/tonne carbon price - by 2030 it will be cost-competitive even without a carbon price.

Rapporten visar också att Norden ligger bäst till när det gäller att få till stånd flexibilitet och hur den bidrar till olika värden i systemet.

image

Är den yttersta tiden nära?

Är det inte så att det är de religiösa uttolkarna som i högre utsträckning än andra har besked om att vi nalkas slutet på jordens existens? Det är ju ofta ur de kretsarna det stiger profeter som berättar om hur vi skall akta oss för de andra - de som företräder villoläror av olika slag. Men vad är det som händer nu? Är världen upp och ner? När påven försvarar vetenskapen mot alla förnekare av klimatproblemen i sin encyklika “Laudato Si”!

Och samma påve förkunnar vikten av att se människorna (alla människor oavsett tro och andra artificiella benämningar) och vara inkluderande: “Let us help each other, all together, to remember that the ‘other’ is not a statistic, or a number,”

Man är frestad att säga: Make påven Great Again!

Problem var då? Jo “Market design”!

Det finns många tecken på att energiföretagen nu har övervunnit sin skepsis mot energiomställningen. Utility Dive publicerar nu en undersökning om hur de nordamerikanska företagen ser på utvecklingen mot mera förnybar energi i sina system. Det är ingen läsning för Trumps anhängare (I den mån som de nu läser överhuvudtaget och inte bara tittar på TV eller (o-)sociala medier).  rolleyes

En intressant detalj i undersökningen (se bild nedan) är att det som oroar företagen inte i första hand är de tekniska frågorna huruvida systemen fungerar utan frågan om vilka spelregler som kommer att gälla på marknaderna i framtiden. Och det är en fråga som förundrar mig. Att vi i Sverige inte mer tar del av till exempel den tyska debatt som gäller just marknadsutformningen (market design). Istället ägnar sig företrädare för alternativbranschen främst åt att “kräva” ökat och fortsatt stöd för SIN tekniska lösning istället för att grunna över hur man skall klara sig på längre sikt.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv