Giriga, dumma, lata, bekväma och omoraliska

Nu har vi under några års tid från våra ledande institutioner hört att energieffektvisering skall vara prioriterad åtgärd. Efficiency First säger EU men handlar precis tvärtom. Istället säger de i revisionen av byggnadsdirektivet att om man har tillgång till förnybar energi så behöver man inte effektvisera!

Det är gubevars i linje med hur de flesta av våra beslutsfattare tänker. Energitillförsel är lätt att förstå - effektvisering är svårt eftersom det måste göras under en längre tid och med flera olika aktörer inblandade. Man behöver kalla in en “arme” av olika yrkesmän och få dem att samverka. Och eftersom beslutfattarna inte vill påverka “marknaden” överlåter man istället åt energianvändarna att bäst de kan pussla ihop ett effektiviseringspussel som fordrar mycket yrkeskunskap.

Hur skall de göra det? Jo man mutar (med bidrag), demoraliserar (genom att hävda att smarta prylar fixar jobbet åt dem) och infiltrerar dem (genom att prioritera “billig” tillförsel som alternativ)! Ty energianvändarna måste vara “Giriga, dumma, lata, bekväma och omoraliska”! Annars hade de gjort allt för länge sedan, eller hur?

Annars hade väl inte vår uppsättning av styrmedel och vår energidebatt sett ut som den gör?
* Vi har, och argumenterar för bidrag, till åtgärder som i sig är ytterligt lönsamma, vi informerar om att de är lönsamma men avstår för säkerhets berätta om var grejorna finns eller vem som kan fixa att de kommer på plats. Vi vill ju inte störa marknaden.
* Vi försöker stödja utvecklingen av smarta mätare och smarta prylar så att användarna inte skall behöva bry sin små hjärnor utan istället låta grejorna själva fixa effektviseringen tyst och stilla
* Vi säger att förnybar energi nu är så billig att man inte längre behöver tänka på energianvändningen. Bara fortsätt att använda så mycket ni vill.

En orättvis betraktelse? - Ja kanske men inte helt fel! Eller?  angry

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv