Pipedreams

Dagens ETC tar i en artikel upp begreppet Geoengineering och några av de idéer som finns om hur man skall påverka klimatförändringarna när de egentligen redan har skett. Specifikt nämner man ett förslag som går ut på att stoppa solinstrålning genom att “strö” ut reflekterande partiklar i stratosfären.

Det finns andra förslag i samma sorts tankebanor. Ett är att täcka Nordpolen med vit plast när isen smält för att på så sätt reflektera solinstrålningen. Ett annat är att sända upp gigantiska drakar som skall utnyttja jetvindarna på hög höjd för att generera el som sedan skall tas ned via kabel. För att nämna några.

Man kan fråga sig om det inte vore bättre att besinna sig innan det är för sent? Man kan ju bli effektivare och till och med rena utsläppen och på så sätt verka “i röret” istället för “efter röret” (se bild nedan).

Sedan skulle man rent av kunna tänka sig att nöja sig med det som behövs - to be sufficient Och agera innan skiten hamnat i röret!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv