Problem var då? Jo “Market design”!

Det finns många tecken på att energiföretagen nu har övervunnit sin skepsis mot energiomställningen. Utility Dive publicerar nu en undersökning om hur de nordamerikanska företagen ser på utvecklingen mot mera förnybar energi i sina system. Det är ingen läsning för Trumps anhängare (I den mån som de nu läser överhuvudtaget och inte bara tittar på TV eller (o-)sociala medier).  rolleyes

En intressant detalj i undersökningen (se bild nedan) är att det som oroar företagen inte i första hand är de tekniska frågorna huruvida systemen fungerar utan frågan om vilka spelregler som kommer att gälla på marknaderna i framtiden. Och det är en fråga som förundrar mig. Att vi i Sverige inte mer tar del av till exempel den tyska debatt som gäller just marknadsutformningen (market design). Istället ägnar sig företrädare för alternativbranschen främst åt att “kräva” ökat och fortsatt stöd för SIN tekniska lösning istället för att grunna över hur man skall klara sig på längre sikt.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv