Problem var då? Jo “Market design”!

Det finns många tecken på att energiföretagen nu har övervunnit sin skepsis mot energiomställningen. Utility Dive publicerar nu en undersökning om hur de nordamerikanska företagen ser på utvecklingen mot mera förnybar energi i sina system. Det är ingen läsning för Trumps anhängare (I den mån som de nu läser överhuvudtaget och inte bara tittar på TV eller (o-)sociala medier).  rolleyes

En intressant detalj i undersökningen (se bild nedan) är att det som oroar företagen inte i första hand är de tekniska frågorna huruvida systemen fungerar utan frågan om vilka spelregler som kommer att gälla på marknaderna i framtiden. Och det är en fråga som förundrar mig. Att vi i Sverige inte mer tar del av till exempel den tyska debatt som gäller just marknadsutformningen (market design). Istället ägnar sig företrädare för alternativbranschen främst åt att “kräva” ökat och fortsatt stöd för SIN tekniska lösning istället för att grunna över hur man skall klara sig på längre sikt.

image

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv