Partierna, energieffektivisering och sysselsättningen (UPPDATERAD)

Det som är glädjande är att effektivare energianvändning börjat komma med som ett eget område på många (inte alla) politiska partiers “manifest” och inte bara döljs i svepande formuleringar om god hushållning. Det som är trist är det ofta nämns som någon sorts okomplicerad självklarhet. Något som folk naturligtvis gör i egenintresse och som om alla medborgare vore välinformerade ingenjörer och ekonomer som med lätthet genomför alla (kostnadseffektiva) åtgärder. Det som är förvånande är att ingen observerar det samband som finns mellan effektivisering och sysselsättning! D.v.s. att en ökad satsning på att frigöra de dolda resurser som effektiviseringen innebär skapar nya jobb över hela landet.

Nedan finns en liten hjälp att hitta vad partierna säger i frågan om effektivare energianvändning. Ibland får Du söka med lupp!!
Uppdaterat med: (alliansmanifest[1].pdf)

(mp): http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12315&number=69228

(s): http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____49417.aspx

(v): http://www.vansterpartiet.se/PUB_Miljo/31514.cs

(c): http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=33667

(fp): http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____25194.aspx

(m): http://www.moderat.se/(S(y1zthjr051uoulzczlvvdae1))/politik.aspx?webbid=1&menyid=2&politikid=23

(kd): http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/MiljoOchEnergi.aspx

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv