Varav hjärtat är fullt

Energiministern har hållit ett anförande inför en USA delegation och förklarat sittande och kommande (!) regerings politik. Man skall väl inte övertolka den här sortens anförande eftersom de mest är avsedda som artighetsutbyten men ändå....

...är det inte effektivisering och förnybar energi som är nyckeln till ett uthålligt system?
...är effektivisering och ökat fjärrvärmeutnyttjande bara “.... politically important tools” eller skulle de kunna vara “...important tools in a policy…”?
Oljekommissionen lade ju trots allt fast att strategin börjar med effektivisering.
Eller är denna sida överdrivet misstänksam mot Miljödeprtementet (och dess chef) när det gäller deras insikter och vilja att driva effektivseringsarbetet?

Svaret kanske kommer inom kort när man har att ta ställning till Boverkets bemyndigande för energideklarationerna.

Och beträffande nästa regerings uppgifter? Så här sades det: “I believe you know that Sweden has a general election in just a few weeks. After the election, the next government will start turning the suggestions from the Commission on Oil Independence into political action.”

Det får vi hoppas oavsett vilken regering det är, men den sittande regeringens miljödepartement har sannerligen inte visat någon större vilja i det avseendet!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv