Sju dagar för ett grönare liv

Före sommaren var pressen fylld av tips på hur man skulle banta (för att bli aptitligare på stranden?) och minska i omfång på några få dagar. Är det ett tecken på att sommaren är över eller att nya tider stundar när The Independent ger råd om hur man skall få ett grönare liv på en vecka? Artikeln ger också en förteckning över de sju (miljö-)dödssynderna. Men ta allt med en nypa salt och kom ihåg att artikeln är skriven för Brittiska förhållanden där t.ex isolering och täthet är väsentligt skilt från svensk standard. Att täta brevlådan för att slippa drag känns inte som en bra idé! Är det därför som filmen heter “The Postman always rings twice”?

Men deras förteckning med web-adresser till institutioner där man kan få mer information är en bra idé! Vem gör en sådan för svenska förhållanden? Här är en stomme till en sådan förteckning baserat på The Independents artikel. En hel del finns troligen redan på Stockholm sida Klokainvesteringar.

Transport: Köpa utsläppsrätter för att kompensera resorna; Bil-pooler; Fordonsutsläpp
Vatten: Snålspolande toaletter; Kranvatten (istället för butelj)
Energi: Elleverantör med förnybar energi; Energirådgivaren; Energisnåla produkter; Energibidrag
Mat: Ekologiska produkter; Lokal produktion
Avfall: Källsortering; Returförpackningar; Icke engångsvaror; Begagnat-marknad
Arbete: Upphandlingsregler på jobbet
Föroreningar: Kemikaliebehandling i produkter

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv