Gamla presidenter går att återanvända

Det är märkligt att så många gamla presidenter startat miljöinitiativ och med klar inriktning på energi och klimat. Bill Clinton har sitt Global Initiaitve som inom någon månad arrangerar en konferens där energi är ett av fyra huvudteman. Michail Gorbatjov har sitt Green Cross International i vilket han propagerar starkt för solenergi (i opposition till kärnkraft) men också gör tydliga kopplingar till säkerhetspolitik (inkl. terrorism). Al Gore, som siktar på att bli president vid ett tillfälle när alla röster räknas, har som bekant sin satsning med boken och filmen “An inconvenient truth”.

 

 

Sedan kan man fråga sig om den form de valt med egna organisationer är den bästa eller om man fått mera nytta för insatsen om de knutit an till existerande rörelser som WWF, Greenpeace, Jordens vänner, etc.? Green Cross har t.ex. nationella underavdelningar och det även i Sverige, men de tycks vara förfärligt anonyma. Eller är det så att de initiativ som personer på så hög nivå startar också riktar sig till de “högre” samhällsskikten och därför inte syns bland vanligt folk? I så fall är det synd för en hel del av det som förmäls från Gorbatjov vore intressant att få fram i ljuset. T.ex som motpol till det som framträdande media skriver om vedsamhället!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv