Den balansera(n)de kunden

Finns en sådan och behövs det? I Svenska Kraftnäts rapport 2005 uttrycktes bekymmer att inte kundernas förmåga att balansera systemet med “flexibel efterfrågan” men i årets upplaga tycks man vara mera “cool”. Inför den kommande säsongen säger man att balansen är tillfyllest och sedan hänvisar man mera svepande till att arbete är på gång att finna marknadsmässiga lösningar i Sverige och i det nordiska samarbetet. Särskilt hänvisas till en rapport från Nordel (Nordel-DR.pdf). De nordiska aktiviterna förefaller lite tvehågsna om man jämför med de amerikanska men det är tydligt att kunden behövs - inte bara för att betala!

Och nu när pressen “stormar” (på läsarnas vägnar) mot elbolagen så ser man att de fortfarande inte fått en klar bild av att det är två företag som behövs nuförtiden för att elen skall komma hem till mig. En säljare och en distributör. Hur kan man annars förklara att Aftonbladet har en artikel om elproduktion och en om energimarknadsinspektionen (som övervakar distributörerna), och illustrerar som nedan samt avslutar med frågan: “Är Du nöjd med ditt elbolag?. Vilket av dem??

image

Eftersom det fordras två företag för att få hem kilowattimmarna så måste distributionskostnaderna (30-40 öre per kWh) läggas till det som sägs i bilden.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv