Partierna, energieffektivisering och sysselsättningen (UPPDATERAD)

Det som är glädjande är att effektivare energianvändning börjat komma med som ett eget område på många (inte alla) politiska partiers “manifest” och inte bara döljs i svepande formuleringar om god hushållning. Det som är trist är det ofta nämns som någon sorts okomplicerad självklarhet. Något som folk naturligtvis gör i egenintresse och som om alla medborgare vore välinformerade ingenjörer och ekonomer som med lätthet genomför alla (kostnadseffektiva) åtgärder. Det som är förvånande är att ingen observerar det samband som finns mellan effektivisering och sysselsättning! D.v.s. att en ökad satsning på att frigöra de dolda resurser som effektiviseringen innebär skapar nya jobb över hela landet.

Nedan finns en liten hjälp att hitta vad partierna säger i frågan om effektivare energianvändning. Ibland får Du söka med lupp!!
Uppdaterat med: (alliansmanifest[1].pdf)

(mp): http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12315&number=69228

(s): http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____49417.aspx

(v): http://www.vansterpartiet.se/PUB_Miljo/31514.cs

(c): http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=33667

(fp): http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____25194.aspx

(m): http://www.moderat.se/(S(y1zthjr051uoulzczlvvdae1))/politik.aspx?webbid=1&menyid=2&politikid=23

(kd): http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/MiljoOchEnergi.aspx

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv