Har energikommissionären abdikerat eller effektiviseringen vunnit status?

När arbetsåret inleddes markerade ingen mindre än chefskommissionären själv att effektiviseringsmålet till 2020 är 20% minskad användning jämfört med 1990 samt att länderna behövde sätta fart.

Det är väl bra? Men man undrar ändå om energikommissionären Oettinger nu förvunnit helt in i kulisserna. De få gånger han uttalar sig är det inte om effektivisering utan om olika, oftast mindre, aspekter på tillförseln. Hans intresse är inte på topp och det är väl tveksamt om ens Barroso kan få fart på honom. När Wikileaks öste ut dokument om vad olika diplomater sade om varandra fanns även Oettinger med och karakteriserades som en illa omtyckt och lam anka!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv