Det är inte dagens utsläpp som hotar framtiden!

Utan det är utsläppen från sådana anläggningar och fordon som vi ännu inte byggt! Om vi lät dagens utsläppskällor (kraftanläggningar, fordon, industriprocesser, mm) tjäna ut och skrotas när de uppnått sin tekniska livslängd såskulle vi inte addera mera koldioxid till atmosfären än att vi skulle klara tvågradersmålet ganska lätt, se bilder nedan. Detta framgår av en artikel i Science från september i fjol.

Nyttan av denna beräkning är budskapet att om vi nu genast satte igång att enbart använda “kolfri” teknik samt ersätta den uttjänta med sådan, då klarar vi klimatproblemet lätt! Det är alltså en kraftfull uppmaning till att omedelbart ställa om tekniken i samhället - att transformera marknaden. Och sluta diskutera vem som skall vara först eller var det är hypotetiskt billigast. Den som är först med det som alla behöver vinner ändå. Som det heter i reklamen - Just do it!

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv