Franska bilder

I Frankrike har presenterats ett stort innovationspaket med tekniksatsningar både på energieffektivisering och energi för transporter. Smarta hus, som bedöms kunna spara 20% energi, tågsätt som tillvaratar rörelsenergi vid bromsning och diesel-hybridfordon är de energirelaterade delarna i paketet som omfattar en satsning på över 500 M?. Kritiker antyder att programmet är mest till för att återställa fransk stolthet men innehållet ser intressant ut oavsett motivbilden. Man har också tittat på sysselsättningseffekterna i paketet. Det är åtminstone mera verkstad än snack!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv