FNs kommission för uthållig utveckling

UN CSD har sitt fjortonde möte i New York de första två veckorna i Maj. Högst på dagordningen står energifrågorna. I samband med mötet kommer säkert en del rapporter att “planteras” av olika intressegrupper bl.a, vid all de sidoaktiviteter som arrangeras. CSD publicerar också en del material av intresse i eget namn och mellan mötena.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv