Försäkringar är inte bara premier (och bonusprogram).

Intresset från försäkringsbranschen för konsekvenserna av klimatförändringar är stort och växande tydligast i USA. Riskerna är omsorgsfullt kartlagda, men hur är det med åtgärderna? Lite mera aktivitet också från försäkringsföretagen vore önskvärt för det handlar väl inte bara om att sätta premierna på en annan (högre) nivå?

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv