Pågående och Genomförda uppdrag

* “Tekniklärande för uthålliga energisystem i Stockholmsregionen”, 2008. Learning08.pdf

* Miljödriven näringslivsutveckling i Region Skåne, 2007. Scaniaregion.pdf

* “Om energins värld och om dess värde.” En Omvärldsanalys för Tekniska Muséet 2007.Omvarldteknmus.pdf

* “Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.” SNV Rapport 5543. Februari 2006. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf

* Energieffektivisering på riktigt. En rapport för SNF. Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf

* The Complexity of Energy Efficiency. A report for the Danish Energy Agency. The_Complexity_of_Energy_Efficiency.pdf

* Experiences with Technology Procurement. A report for the China Greenlight Project. Experiences_with_Technology_Procurements.pdf

* Program för effektivisering av Falu Stadskärna.Falufinal_NYA.doc

* Elvärmekonvertering (en “roadmap”). Projekt: Expansion 20°. Elvarmekonvertering_roadmap.pdf

Big data för energieffektvisering.

Det finns en sorts “hype” om big data som instrument för energieffektvisering och som verkar beslĂ€ktad med förhoppningen om “smarta” saker (nĂ€t, mĂ€tare och sakernas internet). PĂ„ nĂ„got nĂ€stan mystiskt sĂ€tt skall prylarna fixa effektivare energianvĂ€ndning och vi skall inte behöva tĂ€nka sjĂ€lv.

Kornelis Blok gjorde en förelÀsning i DSM University 32 med en exposé som pÄ ett nyktert sÀtt ger en uppfattning om var vi stÄr och vad som kan Ästadkommas men ocksÄ vilka faror som lurar pÄ vÀgen. Det Àr mycket data som behövs (se bild nedan) och det Àr nya algoritmer som skall till (om vi vill och om vi törs!).

Kornelis avslutar med

Systems need to be designed with the clear end of greater energy efficiency in the mind:
* What do want to improve
* What sensors and control hardware is needed
* How do design the best algoritmsto get it done
* How to deal with all the data in a secure way

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv