Tuesday, April 03, 2018

Har den Tyska maskinen börjat hacka?

Vi har sett att det varit en lÃ¥ng och svÃ¥r process att formera en ny regering i Tyskland. Och det är inte svÃ¥rt att inse att striderna om vem som skall bestämma vad ocksÃ¥ pÃ¥verkar “Energiewende”. Euractiv rapporterar att det stÃ¥r en strid mellan tvÃ¥ olika ministerier företrädda av var sina ministrar frÃ¥n olika sidor (s respektive cdu). FrÃ¥gan är vem som skall bestämma över kolhanteringen som ju, precis som i USA, är en betydelsefull del lokalt.

Det behöver inte betyda något alls eftersom det tidigare funnits stor enighet över det politiska fältet om att Energiewende inte bara avser energin som sådan utan ännu mer avser industriutvecklingen. Och politiska revirstrider hör till i en koalition.

Men framväxten av populistpartier som alltid har enkla svar på allting och som drömmer om ett samhälle som aldrig funnits alternativt domineras av starka män sätter press på dem som försöker skapa något nytt.

Har den Tyska maskinen börjat hacka?

Vi har sett att det varit en lÃ¥ng och svÃ¥r process att formera en ny regering i Tyskland. Och det är inte svÃ¥rt att inse att striderna om vem som skall bestämma vad ocksÃ¥ pÃ¥verkar “Energiewende”. Euractiv rapporterar att det stÃ¥r en strid mellan tvÃ¥ olika ministerier företrädda av var sina ministrar frÃ¥n olika sidor (s respektive cdu). FrÃ¥gan är vem som skall bestämma över kolhanteringen som ju, precis som i USA, är en betydelsefull del lokalt.

Det behöver inte betyda något alls eftersom det tidigare funnits stor enighet över det politiska fältet om att Energiewende inte bara avser energin som sådan utan ännu mer avser industriutvecklingen. Och politiska revirstrider hör till i en koalition.

Men framväxten av populistpartier som alltid har enkla svar på allting och som drömmer om ett samhälle som aldrig funnits alternativt domineras av starka män sätter press på dem som försöker skapa något nytt.

Läs mer

Månadsindelade arkiv